Regulament de funcționare și de conduită

I. TERMENI

Se definesc umătorii termeni, la care face referire prezentul Regulament:

–          Aquapark / Complex: ansamblul de amenajări, destinate relaxării și agrementului, denumit ”Amazonia Aquapark”, situat în Timișoara, str. Avram Imbroane nr. 56, cuprinzând căi de acces, parcare, alei, ștrand exterior cu bazine, spații verzi și terenuri de sport, spații unde se poate consuma mâncare și băutură, spații de cazare, toate facilitățile interioare (acoperite), însemnând bazine, tobogane, saune, spații de relaxare, la care are acces publicul vizitator, dar și restul incintei, cuprinse în limitele de proprietate ale complexului și toate spațiile destinate exclusiv personalului salariat;

–          Bazin: Piscină; rezervor de apă, destinat îmbăierii sau înotului, atât cu apă termală cât și cu apă tratată, care nu are proprietățile apei termale;

–          Firma: Societatea comercială ”AMAZONIA AQUAPARK SRL”, care are în patrimoniu, administrează și gestionează Aquaparkul;

–          Vizitator: oricare dintre clienții Aquaparkului, care dorește să beneficieze de facilitățile oferite de acesta și nu este salariat al societății care administrează și gestionează Aquaparkul;

II. APLICABILITATE ȘI SCOP

Regulamentul de ordine interioară și de conduită în interiorul Aquaparkului, este obligatoriu pentru toți vizitatorii Aquaparkului, fără excepție, în cursul utilizării piscinelor și tututor celorlalte atracții, dar și în toate spațiiile de pe proprietatea pe care este acesta amplasat, inclusiv:

 • pe drumul de acces auto și pietonal, de la intrarea din str. Avram Imbroane;
 • în parcarea auto;
 • în zona de intrare în spațiul interior și în sectorul caselor;
 • în vestiare;
 • în zonele unde se servește mâncare și băutură;
 • în spațiile de cazare.

Având în vedere faptul că Aquaparkul dorește să ofere vizitatorilor un cadru optim pentru relaxare, dar și pentru activități sportive și recreative, scopul prezentului Regulament de ordine interioară șî de conduită este de a asigura securitatea și intergitatea persoanelor și a bunurilor acestora, dar și ordinea, curățenia și igiena corespunzătoare a unui astfel de spațiu, astfel încât vizitatorii să poată benefica pe deplin de toate facilitățile oferite de Aquapark.

În scopul de a beneficia în siguranță și confort de facilitătile Aquaparkului, este necesar ca dumneavoastră, în calitate de vizitator, să acceptați, să vă asumați, dar mai ales să respectați toate regulile cuprinse în prezentul Regulament. Prin achitarea prețului biletului de intrare, respectiv prin primirea brățării pentru vizitatori, dumneavoastră, în calitate de vizitator al Aquaparkului (În interiorul clădirii, în spațiile de cazare, sau în spatiile exterioare adiacente, inclusiv parcarea auto), vă exprimati consimțământul privind prezentul Regulament de ordine interioară si de conduită și vă obligati să respectați întru totul toate regulile prevăzute mai jos, pe care se presunune și se prezumă că Ie-ați citit și înțeles în întregime, prin simpla intrare în incinta Aquaparkului, având în vedere că Regulamentul este afișat în locuri perfect vizibile, pe toate căile de acces interioare și exterioare, pe pagina web proprie și în conturile de social media. În acest cadru, achiziționarea unui bilet de acces și/sau primirea brățării de acces exprimă consimțământul pentru respectarea în întregime a celor cuprinse în prezentul Regulament, dar și asumarea suportării consecințelor nerespectării oricăreia din aceste reguli. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEȚI DE ACORD CU VREUNA DIN REGULILE Aquapark, VĂ RUGĂM SĂ NU INTRAȚI ÎN INCINTĂ !

Respectarea prezentului Regulament intră în responsabilitatea exclusivă a vizitatorilor, care își asumă în întregime consecințele oricăror accidente sau evenimente nefaste, care au avut loc datorită nerespectării oricăror clauze din cuprinsul prezentului Regulament. Se are în vedere faptul că personalul Aquaparkului nu are, în mod obiectiv, posibilitatea de a asigura respectarea prezentului Regulament de către vizitatori, având în vedere numărul mare de vizitatori. La cererea vizitatorilor, personalul Aquaparkului îi poate îndruma sau poate oferi sugestii.

Apreciem că prin exprimarea consimțământului, ca urmare a achiziționării biletului de intrare și/sau acceptarea brățării de acces, dumneavoastră, în calitate de vizitatori, acceptați faptul că, în cursul utilizării instalațiilor sportive și de agrement din incinta Aquaparkului și datorită specificului acestor activități, există posibilitatea producerii unor accidente prin alunecare și/sau lovire în/pe tobogane, în bazine/pe marginea bazinelor, pe suprafețe ude/umede, în spații cu temperatură ridicată, etc.. În aceste circumstanțe, consimțământul dumneavoastră presupune suportarea tuturor consecințelor unor asemenea eventuale accidente. Personalul Aquaparkului va răspunde doar pentru consecințele accidentelor cauzatoare de vătămări corporale, produse ca unor acțiuni sau omisiuni ale Aquaparkului, contrare prezentului Regulament.

Personalul Aquaparkului nu are posibilitatea obiectivă de a verifica și a constatata starea de sănătate a vizitatorilor, așadar exprimarea consimțământului echivalează și cu conștientizarea de către fiecare vizitator a propriei stări de sănătate și a faptului că aceasta este potrivită pentru activitățile sportive și/sau recreative care pot fi practicate în incinta Aquaparkului.

Exprimarea consimțământului se face pentru fiecare vizitator major și cu discernământ neviciat de către acesta și pentru minori sau persoane cu discernământ limitate, de către ocrotitorii legali ai acestora.

III. PROGRAM DE FUNCȚIONARE, ADMITERE, INTRARE

Este obligatorie respectarea tuturor regulilor de circulație prevăzute în legislația română în vigoare, aplicabilă circulației pe drumurile publice, în toate zonele accesibile autovehicuelor, din incinta Aquaparkului, însemnând căi de acces, alei, parcare, sensuri giratorii. Sunt interzise:

 • nerespectarea semnificației indicatoarelor rutiere;
 • parcarea sau staționarea în afara locurilor special amenajate, chiar parțial;
 • parcarea cu nerespectarea marcajelor de delimitare a locurilor de parcare;
 • staționarea cu motorul pornit o perioadă mai mare de 5 minute;
 • blocarea căilor de circulație și de acces;
 • folosirea la volum ridicat a instalației de sonorizare din autovehicule;
 • aruncarea de deșeuri din autovehicule;

Parcarea este destinată exclusiv pentru vizitatorii Aquaparkului și se poate folosi cu jumătate de oră înainte de ora deschiderii și jumătate de oră după ora închiderii.

De-a lungul căilor de acces, în parcare și în spațiiIe dinaintea case or de marcat inclusiv este interzis orice comportament contrar regulilor de conviețuire socială, aruncarea oricăror deșeuri sau obiecte netrebuincioase pe jos, gesturile sau limbajul obscen, violența fizică sau verbală.

Orele de program cu publicul ale Aquaparkului sunt stabilite de către conducerea societății și sunt afișate public în holul de la intrare si pe pagina de web proprie. Durata accesului depinde de tarifele achitate, vizitatorii putând achiziționa pachete diferite de servicii. În cazul depășirii duratei plătite în avans, se va achita ulterior suma suplimentară corespunzătoare, odată cu părăsirea incintei. Accesul in complex este permis până cel târziu cu o oră jumătate înainte de ora de închidere din ziua respectivă. Ora de închidere este ora la care toți vizitatorii trebuie să părăsească incinta. Programul de utilizare a piscinelor, toboganelor, saunelor se termină cu 30 de minute înainte de ora de închidere și, în consecință, în momentul respectiv trebuie să părăsiți aceste zone.

Aquaparkul își rezervă dreptul să limiteze/restricționeze temporar accesul autoturismelor in zona parcării precum și accesul vizitatorilor în incintă în cazul în care capacitatea maximă de operate a fost atinsă, până la eliberarea locurilor disponibile.

La accesul în Aquapark trebuie să vă asigurați că aveți la dumneavoastră costum de baie, proposop și papuci/șlapi, dedicate purtării doar în interiorul complexului, iar personalul are dreptul de a verifica că le dețineți, iar în caz contrar vi se poate interzice accesul. În cadrul Aquaparkului puteți închiria proposop și halat, contra cost.

În situațiile care impun astfel de măsuri, însemnând defecțiuni de natură tehnică, curățenie, revizie tehnică, sau alte evenimente neprevăzute care ar împiedica folosirea normală a facilităților Aquaparkului, conducerea societății poate oricând limita utilizarea și ofertele Aquaparkului, total sau partial. În astfel de cazuri nu puteți solicita reduceri sau restituiri ale tarifului de intrare și nici ridica alte pretenții materiale. De asemenea, dacă anumite zone din incintă sunt închise datorÌtă desfășurării ale unor evenimente cu circuit închis, nu există dreptul de restituire sau de reducere a tarifului de intrare.

Exclusiv din motive de siguranță zonele din incinta Aquaparkului sunt supravegheate cu camere video. Înregistrările pot fi accesate doar in caz de suspiciune, de către persoanele împuternicite și/sau de către organele de control și cercetare ale Statului, conform reglementărilor aplicabile și cu respectarea normelor GDPR. Acestea folosesc siguranței și protectiei proprietății vizitatorilor, precum și a Aquaparkului.

Persoanele care, datorită unor dizabilități fizice sau psihice grave, sunt neajutorate sau necesită supraveghere pot vizita Aquaparkul doar în prezența unei persoane însoțitoare majore, care își asumă toată responsabilitatea pentru persoana însoțită și al cărei consimțământ suplinește consimțământul persoanei însoțite.

Este, de asemenea interzis accesul în incinta Aquaparkului pentru:

 • persoanele ce suferă de afecțiuni care pot genera pierderea temporară a cunoștinței, convulsii sau alte asemenea;
 • persoanele care suferă de afecțiuni cardio-vasculare.
 • persoanele care suferă de boli contagioase, persoanele cu răni deschise, erupții cutanate sau boli ce pot ofensa public;
 • persoanele care sunt sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor;
 • persoanele cu o igienă foarte precară, deranjantă pentru cei din jur.

În cazul în care vă găsiți într-o asemenea situație și nu o declarați la intrare, vă asumați întreaga responsabilitate pentru orice denaturare a stării dumneavoastră de sănătate sau orice alt accident petrecut în incinta Aquaparkului, precum și pentru eventuala invitație de a părăsi incinta adresată de către personal.

Este interzis accesul copiilor sub 14 ani care nu sunt însoțiți de o persoană majoră. În cazul tuturor minorilor (sub 18 ani), răspunderea pentru daunele sau accidentele cauzate de aceștia precum și pentru respectarea Regulamentului este purtată de părinți, sau, în lipsa acestora, de tutore, chiar dacă părinții sau tutorele nu însoțesc copilul. Părinții sau persoanele mature care însoțesc minorii sunt direct răspunzători de siguranța și supravegherea copiilor și sunt obligați să le citească și să le expIice copiilor instrucțiunile generale dar și cele dedicate separat facilităților. Părinții (respectiv persoanele care însoțesc copiii în lipsa părinților) vor urca cu copiii de fiecare dată la platforma de pornire pentru tobogane pentru a se asigura de poziția corectă a copilului respectiv la inceputul cursei. Personalul Aquaparkului are dreptul de a solicita oricărui vizitator și/sau persoanelor însoțite un act de identificare sau altă probă din care să rezulte vârsta acestora și/sau a celor însoțiți, pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de acces. Din punct de vedere al aplicabilității tarifelor de intrare „copil” este considerată persoană între 3 și 14 ani neîmpliniți.

Este interzis accesul persoanelor care nu știu să înoate dacă nu sunt însoțite de a persoană care știe să înoate. Persoana însoțitoare va supraveghea îndeaproape persoana care nu știe să înoate. În cazul în care nu știți să înotați și nu declarați acest lucru la intrare, iar apoi accesați facilitățile Aquaparkului, vă asumați deplina responsabilitate pentru sănătatea, siguranța și integritatea dumneavoastră.

Este interzis accesul cu animale de orice fel.

Este interzis accesul în Aquapark cu:

a) Arme de foc letale sau neletale și orice alte arme, orice obiect capabil sau aparent capabil să lanseze proiectile sau să provoace răni, cum ar fi (exemplificativ): toate armele de foc, arme cu aer comprimat, cu bile, industriale, de semnalizare (pistoale, revolvere, carabine, puști etc); copii și imitații ale armelor de foc; arcuri, arbalete, catapulte; harpoane; dispozitive paralizante sau neutralizante; arme cu electroșocuri (taser), imitații sau brichete de forma unei arme de foc, etc.

b) Obiecte/Arme ascuțite cu vârf/cu tăiș și obiecte tăioase – orice obiect cu vârf sau cu lamă care poate provoca răni, cum sunt (exemplificativ): topoare/toporiști; săgeți și săgeți de darts; crampoane/patine; lănci; ciocane; bricege cu lame de orice lungime; cuțite; macete; brice și lame; spade, săbii, macete; foarfece cu lame cu lungimea de peste 6 cm; scule de meșteșugărie care pot fi folosite ca arme, cum sunt burghiele și vârfurile de burghie, cutterele, cuțitele utilitare, ferăstraiele, șurubelnițele, răngile, ciocanele, clestii de tăiat, cheile fixe, tubulare și reglabile, arzătoarele; produse de sticlă.

c) Obiecte contondente — orice obiect contondent capabil să cauzeze răni prin lovire, cum sunt: bâte; ciomege, bastoane, crose, padele, tacuri, undițe, echipament specific artelor marțiale.

d) Substanțe explozive sau inflamabile — orice substanță explozivă sau inflamabilă care prezintă un risc pentru sănătatea vizitatorilor, cum sunt: muniție; obiecte detonatoare și fitiluri; explozibili, grenade, recipiente de gaz; artificii; artÌcole pirotehnice (inclusiv petarde și pocnitori); fumigene sau combustibili, precum benzina sau motorina .

e) Substanțe chimice și toxice — orice substanțe chimice sau toxice care prezintă un risc pentru sănătatea vizitatorilor sau pericol biologic, cum sunt: acizi și alcaloizi, substanțe corozive, mercur, clor; spray-uri paralizante sau neutralizante; materiale radioactive; otrăvuri; substanțe periculoase infectioase sau biologice — sânge infectat, bacterii, viruși.

Este interzisă părăsirea temporară a incintei, după casele de marcat sau prin zone nedestinate circulației, cu excepția cazurilor întemeiate de scurtă durată, ce sunt autorizate de personalul de la case (ex. așteptarea unor persoane care necesită însoțire, obiecte uitate în masină, etc). Este interzisă iesirea temporară din incintă pentru a fuma.

Bagajele și obiectele personale care nu sunt destinate folosirii în Aquapark, vor fi lăsate de către vizitatori în vestiarele individuale alocate de personalul de la recepție. Accesul în zonele de relaxare de dincolo de dușuri, este permis doar cu bagaj de mână conținând obiecte destinate utilizării pentru activitățile specifice din cadrul Complexului de dimensiuni maxime 25×35 cm. Vizitatorii vor permite personalului să verifice, vizual sau tactil, la nevoie, conținutul bagajului de mână la cerere, pentru a se asigura că în acesta nu există obiecte ce nu sunt permise în interiorul Complexului. Accesul cu geantă/borsetă mai mare de 25X35 cm este permis doar însoțitorilor copiilor de 0-5 ani pentru obiecte destinate îngrijirii copiilor respectivi.

Având în vedere dimensiunea limitată a fiecărui vestiar individual, cu intenția de a asigura disponibilitatea cât mai multor vestiare, bagajele voluminoase pot fi lăsate în camera specială pentru bagaje mari. Vizitatorul va primi o etichetă unică pe care o va lăsa în vestiar, pentru a nu se pierde bagajul. Vizitatorul poate recupera bagajul lăsat în camera specială doar pe baza etichetei. În cazul pierderii etichetei, bagajul nu se recuperează imediat ci doar după personalul Aquaparkului va primi suficiente asigurări și dovezi cu privire la faptul că bagajul aparține celui care îl revendică.

Sumele plătite nu se restituie și nu se compensează cu dreptul de intrare sau alte servicii sau produse deja plătite. Nu se restituie contravaloarea în bani și nu se înlocuiesc voucherele sau alte documente ce permit accesul, pierdute sau care nu au fost utilizate în termenul de valabilitate. La momentul la care efectuați comanda unui serviciu sau produs (inclusiv mâncare/băutură) aveti obligația de a verifica cele înscrise pe bonul aferent comenzii; de asemenea, restuI în bani se va verifica imediat, la momentul primirii bonului fiscal; reclamațiile ulterioare nu se iau în considerare. Produsele nealimentare nu se pot proba si ambalajul nu se desigilează. Produsele nealimentare se pot returna sau schimba doar daca ambalajul nu a fost rupt/desigilat.

Vizitatorilor le revine obligația de a se asigura că îndeplinesc condițiile pentru a putea beneficia de acces și de diversele servicii oferite de Aquapark și că regulile Complexului au fost luate la cunoștință (de exemplu — există costum de baie, au vârsta necesară pentru a utiliza o anumită facilitate, etc). Revine vizitatorilor obligația de a se informa asupra tarifelor adiționale specifice trecerii dintr-o zonă în alta a Complexului precum și asupra tarifelor suplimentare pentru diverse servicii și produse. Nu se restituie sumele plătite pentru motiv că nu s-a cunoscut o anumită regulă sau condiție de utilizare a facilitătilor.

Ofertele speciale de orice fel ale Aquaparkului, permanente sau temporare, nu se cumulează.

Brățara de acces și obiectele închiriate/împrumutate, trebuie păstrate de către fiecare vizitator, astfel încât să se evite pierderea acestora. Brățara de acces se va purta pe mână și nu în altă parte a corpului pe toată durata șederii, inclusiv în timpul băilor și nu se va lăsa nesupravegheată. Nerespectarea acestor prevederi presupune, în cazul pierderii, o conduită culpabilă din partea vizitatorului. Dovada îndeplinirii corespunzătoare a obligației de păstrare se va face, în caz de litigiu, de către vizitator. La finalul vizitei, brățara se predă la case de către persoană care a purtat-o (nu se aceptă predarea mai multor brățări de către o singura persoană, cu excepția persoanelor care însoțesc copii sau alte persoane care au nevoie de însoțitor)

În cazul pierderii sau distrugerii brățării se va achita o despăgubire în valoare de 200 Iei (dacă vizitatorul cunoaște și specifică numărul brățării) respectiv 400 lei (dacă vizitatorul nu specifică numărul brățării). În cazul pierderii unui halat închiriat se va achita o despăgubire în valoare de 125 Iei. În cazuI pierderii unui prosop închiriat se va achita o despăgubire de 85 lei. Aceleași sume se vor achita pentru fiecare produs anterior menționat, în cazul deteriorării acestuia astfel întât deteriorarea nu poate fi remediată prin spălare/curățare. Taxele de pierdere/deteriorare sunt afișate în lista de prețuri actuală.

Plata biletului de intrare conferă dreptul de acces doar în zona pentru care s-a achizitionat bilet și nu conferă drepturi la alte zone sau la servicii sau programe suplimentare (cum ar fi: prosop, costum de baie, alimente, bautură, etc), acestea achiziționându-se separat. Facilitățile aflate într-o anumită zonă a Aquaparkului sunt destinate exclusiv vizitatorilor care au achizițonat drept de acces pentru zona respectivă și nu pot fi utilizate nici de către ceilalți vizitatori.

În Aquapark nu se fac nici un fel de rezervări privind facilitățile Complexului, cu excepțiile expres prevăzute pe website sau în materialele promoționale (de exemplu se permit rezervări pentru serviciile de masaj, sau facilitățile de cazare). Masajele rezervate se pot anula cu maxim 90 minute înainte, altfel urmând a se suporta costul acestui serviciu.

Tariful de acces nu oferă garanția disponibilității unui șezlong în incinta Aquaparkului, acestea putând fi ocupate în limita locurilor disponibile.

Este interzisă ocuparea unui sezlong fără ca cel care l-a ocupat să fie prezent (ex: nu este permisă rezervarea prin așezarea unui prosop sau obiect pe șezlongul liber), în anumite zone ale Complexului, marcate corespunzător. În aceste zone, aveți obligația de a elibera șezlongul (respectiv de a îndepărta bunurile dumneavoastră de pe șezlong) dacă îl Iăsati neutilizat pentru orice perioadă de timp, în afara folosirii facilităților din Complex. În zonele respective, în cazul in care lăsați pe sau lânga șezlong bunuri personale fără a fi prezent, vă exprimati expres acordul că personalul Aquaparkului are dreptul de a prelua bunurile lăsate de dumneavoastră pe sau lângă șezlong și a le așeza si lăsa la punctele de depozitare special destinate acestor bunuri Punctele de depozitare pentru bunurile preluate de pe șezlonguri vor fi marcate corespunzător.

IV. REGULI DE CONDUITĂ

Vizitatorii au obligația de a se comporta astfel încât siguranța, liniștea, ordinea, igiena si curățenia din incinta Aquapark să nu fie periclitate.

Atracțiile și facilitățile (de ex. tobogane, locuri de joacă, saune, restraurante, etc.) pot fi accesate/utilizate doar în orele de program alocate pentru fiecare dintre acestea. Se vor respecta plăcutele cu instrucțiuni ale tuturor atracțiilor, precum și solicitările din partea personalului, emise conform prezentului Regulament. Este obligatoriu, de asemenea, să se respecte în egală măsură, regulamentele speciale aferente unora dintre facilități/atracții, acestea fiind afișate în mod vizibil la locul fiecărei astfel de facilități/atracții (ex. tobogane, locuri de joacă, saune, etc).

Dată fiind necesitatea placării cu gresie a pardoselilor, dar și mediul umed, dat fiind specificul loca’iei, Aquaparkul vă avertizează cu privire la faptul că în toată incinta există risc crescut de alunecare. Fiecare vizitator trebuie să aibă în vedere riscul crescut de accidente din incintă, datorat suprafețelor ude/umede. De aceea vizitatorii vor avea o atenție mărită în zonele de piscină, tobogane și baie.

Având în vedere cele de la paragraful anterior, este recomandat ca vizitatorii să poarte permanent și obligatoriu, în toate zonele Aquaparkului, papuci/șplapi antialunecare/antiderapanti. Părinții, cât și persoanele însoțitoare care au în grijă alte persoane sau copii își vor asuma purtarea papucilor/șlapilor antialunecare de către copiii și persoanele aflate în grija sau sub supravegherea acestora. În cazul în care dumneavoastră, în calitate de client vizitator, nu respectați această regulă, vă asumați toate prejudiciile/vătămările și daunele cauzate de nerespectare și exonerați Aquaparkul de orice răspundere în acest sens. După schimbul la vestiare, în nicio zonă a Aquaparkului nu este permisă purtarea de încălțăminte de oraș sau care a fost purtată afară. În saune nu se poartă niciun fel de încălțăminte, iar în cazul urcării cu picioarele pe banchetele etajate se va așeza un prosop sub picioare.

În funcție de numărul de vizitatori prezenți în incintă, personalul Aquaparkului va decide cu privire la posibilitatea utilizării de obiecte de sport, joacă sau animație (mingi, echipamente de scufundare, etc.). În cazul în care personalul Aquapark vă anuntă faptul că nu este permisă utilizarea unui obiect de sport, joacă sau animație va trebui să vă conformați.

În cazul în care dumneavoastră, în calitate de vizitator, găsiți cabina, vestiaruI sau orice alt spațiu cu probleme de curățenie sau integritate, trebuie să anunțați acest lucru imediat personalului.

De regulă, cabinele de schimb se vor folosi de către o singură persoană, cu următoarele excepții: părinții (respectiv alte persoane care au în grijă copii) pot însoți copiii mai mici de 14 ani; persoanele ce însoțesc alte persoane care necesită asistență.

Fiecare vizitator al Aquaparkului este obligat să utilizeze dușurile înainte de accesul în zona bazinelor și a toboganelor, indiferent dacă utilizează sau nu facilitățile din această zonă.

În diversele zone ale Complexului se va folosi doar îmbrăcăminte adecvată pentru zona respectivă, după cum urmează:

 • în toate zonele, cu excepția zonei cabinelor de schimb, este strict interzisă purtarea hainelor de stradă/de exterior. De asemenea, începând cu zona de case este interzis accesul cu costum de baie ce a fost purtat în afara Aquaparkului;
 • în zonele de piscine și tobogane este permisă purtarea unor haine ușoare, care nu au fost purtate anterior în afară, fără a intra cu acestea în piscină sau pe tobogan;
 • accesul în apă, în piscine sau pe tobogane se face doar in costum de baie;
 • nu sunt costum de baie următoarele piese de îmbrăcăminte (enumerarea este exemplificativă):
  • lenjerie intimă de orice fel, ciorapi de orice fel;
  • pantaloni scurți de orice tip, cu excepția celor pentru baie (tip șort), tricou, maiou;
  • haine ( pantaloni scurți, bluze, blugi, compleuri, costume etc) confecționate din următoarele materiale: catifea reiată, material tip jeans, denim, flanel, pânză de cânepă, piele, pânză de in, bumbac, material creponat, mătase, materiaI de prosop, catifea, lână. Sunt permise șorturile și costumeIe de baie din bumbac, special pentru baie.
  • haine (pantaloni scurți, bluze, blugi, compleuri, costume etc) destinate altor activități sau sporturi, inclusiv cele din materiale sintetice precum spandex, acrilic, nailon, mătase sintetica (engl. rayon) (exemple: costume pentru ciclism, echipament de fotbal, etc);

Constituie costum de baie următoarele piese de îmbrăcăminte:

 • slip special pentru baie/înot;
 • pantalon scurt special pentru baie/înot (șort);
 • costum de baie dedicat femeilor, întreg sau din două piese;

În cazul încălcăriì acestei reguli personalul Aquapark vă va solicita să părăsiti piscina sau vă va interzice accesul pe tobogane.

 • în saune este interzisă purtarea hainelor cu excepția costumelor de baie și este obligatorie utilizarea prosopului.
 • în Complexul Aquapark nu este Permisă expunerea topless a persoanelor de sex feminin.

Nu este permisă folosirea săpunului sau altor substanțe de spălare/curãțare a corpului sau a îmbrăcămintei, precum și a cremelor de corp în afara cabinelor de duș. Masajul cu peria sau utilizarea unor exfoliante nu sunt permise în incinta Complexului, din motive de igienă. Nu sunt permise procedeele de îngrijire corporală prin utilizarea unor substanțe și /sau dispozitive de epilare.

Nu este permis accesul în piscină sau pe tobogane cu păr lung, desfăcut (se recomandă utilizarea unei căști de baie sau cel puțin prinderea părului).

Copiii până la vârsta de 3 ani vor purta obligatoriu în piscină scutece speciale pentru apă/baie. Copiii până la 5 ani vor purta obligatoriu în piscine aripioare de înot sau alte dispozitive de menținere la suprafață, care să nu incomodeze pe cei din jur. Intrarea copiilor cu vârsta sub 5 ani în piscine fără dispozitive de menținere la suprafață presupune asumarea tuturor riscurilor de către părinți sau însoțitori.

Cărucioarele pentru copii vor fi lăsate în spațiul special amenajat, nefiind permis accesul cu cărucior în zonele de relaxare, începând cu ieșirea din vestiare.

Este interzisă blocarea cu șezlonguri, genți, prosoape sau alte obiecte, a ușilor (în special ușile de evacuare în caz de urgență) sau a gurilor de aerisire de pe fațadele cu geamuri.

Presupunând nevoia de liniște și relaxare a tuturor vizitatorilor, în întreaga incintă a Aquaparkului sunt Interzise vorbitul pe ton ridicat, strigatul, folosirea de expresii obsecene sau agresive. De asemenea, în întreaga zonă de baie și relaxare, precum și în saune și în băile de aburi se va păstra liniștea.

Exprimările afective și discuțiile intime trebuie să fie decente și fără a deranja persoanele din jur. Interacțiunile intime, de natură fizică se pedepsesc cu interzicerea accesului — fără restituirea contravalorii biletelor de intrare deja achitate — și, dacă este cazul, vor fi sesizate organele competente.

Este interzisă intoxicarea cu alcool sau alte substanțe psihoactive (starea de ebrietate, beția, etc.), fiind permis consumul rezonabil de alcool. Aquapark își rezervă dreptul de a limita sau refuza servirea de alcool de la caz la caz, în funcție de circumstanțe, precum și de a le interzice persoanelor aflate în stare de ebrietate consumul de alcool și de a le evacua din incintă — (iar in cazul periclitării sau deranjării activităților celorlalți vizitatori nu li se va restitui contravaloarea drepturilor de intrare deja achitate).

Fiecare vizitator este obligat sã se comporte astfel încât ceilalți vizitatori să nu fie deranjați.

V. UTILIZAREA SAUNEI ȘI A CABINETELOR DE TERAPIE CORPORALĂ ȘI MASAJ

Vizitatorii nu vor utiliza sauna o perioadă neîntreruptă mai mare de 10 minute. Expunerea prelungită în saună poate cauza greață, amețeli și leșin iar pentru persoanele cu probleme de sănătate accidente grave.

Accesul in saună nu este permis cu încălțăminte, îmbracăminte, alimente sau băuturi.

Telefoanele, tabletele sau device-uri care au baterie lithium-ion, precum și bateriile externe trebuie Iăsate în afara saunei, deoarece există risc de explozie sau de contaminare cu elemente nocive ce pot fi inhalate de clienții aflați în saună. Ceasurile sport și brățările fitness pot fi utilizate doar dacă acestea au certificate ce atestă rezistența la apă și la temperaturi înalte, în caz contrar, Aquapark neasumându-și răspunderea pentru deteriorarea acestora sau alte prejudicii cauzate obiectelor respective sau vizitatorilor.

Este interzis accesul în interiorul saunelor cu papuci/șlapi și halate, care se vor lăsa afară, la intrarea.

Înăuntrul saunelor se va utiliza câte un prosop suficient de mare pentru tot corpul (inclusiv până sub picioare), care se va așeza pe bancă, înainte de așezarea pe bancă, pentru a evita orice fel de contaminare a băncilor. Alternativ, se pot utiliza două prosoape, unul pentru corp și unul pentru pentru a fi așezat sub picioare.

Orice fel de bijuterii din metal, plastic sau alte materiale ce pot suferi deformări la temperaturi înalte, trebuie îndepărtate înainte de a intra in saună, în caz contrar, Aquapark neasumându-și răspunderea pentru deteriorarea acestora sau alte prejudicii cauzate obiectelor respective sau vizitatorilor.

Nu se acceptă rezervări pentru locurile în saună. Obiectele nesupravegheate sau abandonate în saună vor fi scoase afară de către personalul autorizat.

Având în vedere temperatura foarte ridicată și, după caz, mediul umed, lumina difuză, bănci în trepte și diverse surse de căldură sau diferitele arome folosite, accesul în saună se face pe propria răspundere, cu atenție sporită și este interzis accesul persoanelor cu probleme cardio-vasculare, cu stări febrile, cu tensiune arterială mică sau mare, cu afecțiuni cardiovasculare sau bronho-pulmonare severe, aflate sub influența băuturilor alcoolice, anticoagulantelor, antihistaminicelor, vasoconstrictorilor, vasodilatatorilor, stimulantelor, narcoticelor sau a tranchilizantelor etc, precum și femeilor însărcinate sau aflate in perioada menstruației. De regulă, pot folosi saunele doar persoanele perfect sănătoase. În cazul în care aveți dubii asupra stării dumneavoastră de sănătate, vă recomandăm să consultați un medic, înainte de utilizarea saunelor pentru a evita posibile complicații.

În timpul utilizării saunei aveți obligatia de a respecta instrucțiunile din Regulament, cele afișate precum și ale personalului specializat.

Este interzis accesul minorilor cu vârsta sub 14 ani în zona saunelor și în saune.

Pentru o igienă corespunzătoare, dușul este obligatoriu atât înainte de accesul în saune, cât și după, iar intrarea în saună se va face doar dupa ce papucii și halatele se vor lăsa afară, la intrarea în saune.

După sesiunea de saună urmează partea de revenire la temperatura normală a organismului. După fiecare intrare în saună răcoriți-vă la unul din dușurile din vecinatatea saunelor, pentru a readuce temperatura corpului la parametri normali și pentru a pune sângele în mișcare, dar și pentru curățarea corpului.

Papucii/șlapii și halatele se vor lăsa afară, la intrarea în saune.

În interiorul saunelor se va utiliza un prosop suficient de mare pentru tot corpul (inclusiv până sub picioare), pentru a evita orice fel de contaminarea băncilor. Alternativ, se pot utiliza două prosoape, unul pentru corp și unul pe care să puneți picioarele.

Introducerea și utilizarea de solutii proprii de infuzie în saune este strict interzisă. Infuziile se vor face doar de către personalul specializat al Aquaparkului.

După terminarea băii termale sau a saunei, inclusiv etapa necesară de coborâre a temperaturii corporale, vizitatorii se vor acoperi cu un halat de baie, respectiv un prosop. Această regulă este valabilă și pentru zona de gastronomie.

Este interzisă acoperirea cu obiecte sau prosoape a dotărilor tehnice ale saunelor (de ex. calorifere, guri de aerisire, aparare de încălzire/ sobele din saune, grilajele de protecție și termometrele), datorită pericolului de incendiu!

VI. CABINETE DE TERAPIE CORPORALĂ, MASAJ SI TRATAMENTE FACIALE

Programările si rezervările pentru terapiile prin masaj, terapiile corporale și tratamentele faciale se fac pentru cabinetele dedicate acestor proceduri, la receptia zonei dedicate. Persoanele sub 18 ani nu pot achizitiona tratamente corporale, tratamente faciale si masaje. Recepționerul are dreptul să ceară verificarea vârstei solicitantului.

Prețul terapiilor/tratamentelor nu este inclus în tariful de acces. Terapiile/tratamentele faciale reprezintă un serviciu cu tarif separat, adițional ce poate fi achiziționat numai în limita locurilor disponibile.

Nu pot participa la ședințele de masaj și/sau terapii corporale:

 • persoanele de sex feminin însărcinate. Acest lucru necesită recomandarea unui medic și poate fi făcut numai de către specialisții acreditați în terapii pentru persoane însărcinate;
 • persoanele care prezintă tromboză venoasă (cheaguri de sânge pe vene/artere, deteriorare a peretelui venelor/arterelor), varice dureroase și proeminente;
 • persoanele cu hipertensiune arterială, oscilantă, sau in stare acută de hipertensiune;
 • persoanele care au răni deschise, fracturi, boli ale pielii, sau care au suferit o operație recentă, suferă de boli endocrino-metabolice ca diabet sau boli ale tiroidei, prezintă stare de febră;

Vizitatorul are obligația de a declara starea de sănătate, medicamentația prescrisă si/sau bolile cronice de care suferă, odată cu efectuarea rezervării pentru masaj/terapii corporale. Recepționerul alocat acestui sector verifică printr-o anamneză verbală, alergiile, deficiențele și condiția clientului. Prin semnatura dată pe bonul de masaj, clientul este responsabil de starea de sănătate declarată, precum și de efectul masajului/terapiei asupra sa.

Presiunea, secvența de lucru și tehnica folosită diferă la fiecare tip de terapie. Informațiile sunt date de receptioneră iar tratamentul este făcut conform unui protocol de lucru stabilit.

VII. TOBOGANE ȘI LOCURILE DE JOACĂ

Având în vedere că toboganele sunt echipamente sportive — utilizarea lor implică riscurile specifice activitătilor sportive, pe care vi le asumați ca utilizator! Totodată, există un risc de rănire chiar și atunci când se utilizează un dispozitiv construit, testat și întreținut în conformitate cu standardele și chiar dacă utilizatorul respectă regulile de utilizare.

Înainte de utilizare este obligatoriu și este responsabilitatea dumneavoastră să citiți și să înțelegeți instrucțiunile de utilizare a toboganului. Părinții sunt direct răspunzători de siguranța și supravegherea copiiilor și sunt obligați să Ie citească și să le explice copiilor instrucțiunile, înainte ca aceștia să acceseze locurile de joacă sau toboganele.

Părinții/persoanele în a căror grijă se află nu vor permite copiilor să folosească toboganul nesupravegheați – asumându-și întreaga responsabilitate pentru consecințele eventualelor accidentele datorate nesupravegherii.

Regulile/instrucțiunile de folosire a toboganelor se regăsesc menționate pe panourile cu instrucțiuni amplasate lângă fiecare astfel de echipament. Vizitatorii vor respecta aceste reguli și instrucțiuni. Scopul oricăror limitări de utilizare precizate pe aceste panouri este, în principal, de a asigura securitatea vizitatorilor. În cazul utilizării necorespunzătoare vizitatorii își asumă riscurile de accidentare.

Este interzisă utilizarea tobogalelor de către:

 • persoanele aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive;
 • persoanele care nu știu să înoate;
 • persoanele aflate sub limita de vârstă sau înălțime indicată pe panouri sau contrar instrucțiunilor din Regulament și afișate;

În special trebuie acordată atenție următoarelor reguli:

 • urcarea pe tobogane se va face cu atenție sporită și ținând cont și de ceilalți vizitatori;
 • este strict interzis alergatul!
 • toboganele pot fi utilizate doar după eliberarea traseului, lăsând în față un spațiu și un timp de siguranță suficient; este răspunderea vizitatorului să se asigure, înainte să se lanseze pe tobogan, că a trecut suficient timp de la lansarea persoanei anterioare pe tobogan.
 • se vor respecta obligatoriu instrucțiunile de siguranță afișate, afișajele electronice, precum și, în măsură în care există, turnicheții și sensul de acces;
 • vizitatorii vor părăsi obligatoriu zona de ieșire din tobogan imediat după utilizarea acestuia; vizitatorii care nu părăsesc imediat zona de ieșire din tobogan răspund pentru accidentele cauzate astfel;

Aquaparkul nu este responsabil pentru deteriorări/daune la costumele de baie provocare prin utilizarea toboganelor. Pe tobogane sunt interzise în special:

 • orice altă pozitie de alunecare decât cea prescrisă de instructiuni;
 • întoarcerea față/spate în tobogan;
 • oprirea în zona de alunecare sau la ieşirea din tobogan;
 • utilizarea fără colac a toboganelor cu colac;
 • urcarea de jos în sus pe tobogan;
 • ridicatul în picioare în tobogan.

Vizitatorii vor respecta limitările de vârstă la fiecare tip de tobogan. În zona toboganelor, copiii vor fi supravegheați permanent de un părinte/tutore sau de un adult împuternicit de către părinte sau tutore.

În cazul încălcării regulilor referitoare la tobogane și locuri de joacă se poate interzice accesuI în incintă, fără restituirea sumelor deja achitate.

VIII. BAZINELE CU APĂ TERMALĂ

Apa termală are efect terapeutic în măsura în care este recomandată de către cadre medicale abilitate, sau de către personalul special desemnat din cadrul Aquaparkului, alocat acestui sector.

Apa termală nu este recomandată persoanelor care suferă de următoarele afecțiuni:

 • hipertensiune arterială;
 • angina pectorala;
 • recuperare după accidente vasculare cerebrale;
 • infarct miocardic;
 • tulburări de ritm cardiac;
 • insuficiențîa cardiacă;
 • tromboflebita;
 • chist ovarian;
 • tuberculoza pulmonară;
 • boala infectocontagioasă;
 • tumori maligne;
 • sarcină;
 • epilepsie;
 • tulburări psihice;

În cazul in care aveți dubii asupra stării dumneavoastră de sănătate, vă recomandăm să consultați un medic înaintea băilor termale, pentru a evita posibile complicații.

Recomandăm ca durata băii termale să crească gradual, de la maxim 15 minute, mergând până la 45 minute pe parcursul câtorva zile. Nu recomandăm îmbăierea prelungită în apa termală, fiecare vizitator asumându-și toate efectele îmbăierii pe durate mai lungi.

În bazinele cu apă termală este interzis înotul și săritul.

Aquapark arată că temperatura apei termale nu poate fi controlată cu strictețe, iar vizitatorii acceptă și își asumă faptul că această temperatură nu poate fi garantată de către Aquapark și poate ajunge la un anumit grad de intoleranță pentru corp.

Aquapark nu recomandă îmbăierea copiilor cu vârsta mai mică de 3 ani în bazinele cu apă termală, părinții sau însoțitorii care nu vor ține cont de această recomandare își asumă în totalitate efectele unor asemenea băi asupra copiilor.

La ieșirea din bazinele cu apă termală se recomandă vizitatorilor spălarea la dușuri.

IX. PREVEDERI SPECIALE

În cadrul Aquaparkului SUNT STRICT INTERZISE:

 • folosirea tonului ridicat, tonul agresiv, vociferarea;
 • expresiile jignitoare și exprimările/gesturile indecente;
 • orice manifestări de violență fizică (inclusiv ”în glumă”, împinsul/ciocnirea altor vizitatori,etc);
 • accesul cu orice fel de obiecte/accesorii pe tobogane, în afara costumelor de baie și a brățării de acces (ceasuri, bjuterii, ornamente, echipamente electronice);
 • accesul cu tricouri în piscine sau pe tobogane (se interzic în special tricourile largi pe tobogane). Sunt permise tricourile speciale de înot din neopren sau materiale asemănătoare;
 • utilizarea telefoanelor mobile într-un mod care deranjează alte persoane (ex. vorbitul cu ton ridicat sau fotografiatul altor persoane fără permisiunea acestora);
 • accesul cu telefon mobil în piscină, pe tobogane sau în saună;
 • accesul cu aparate de filmat, fotografiat sau înregistrat în piscină sau pe tobogane;
 • fotografiatul și/sau filmatuI cu titlu profesional (inclusiv prin utilizarea de aparate foto cu teleobiectiv sau altfel de aparate profesionale) precum și fotografiatul și filmatul altor persoane dacă aceasta deranjează aceste alte persoane sau încalcă drepturile acestora. Dumneavoastră sunteți exclusiv răspunzători pentru încălcarea drepturilor altor persoane în astfel de cazuri;
 • trasul de plantele ornamentale (naturale sau artificiale) sau de frunzele acestora, cățărarea pe aceste plante, ruperea florilor;
 • murdărirea/infestarea zonelor de baie și a bazinelor (de ex. urinarea și alte eliminări corporale în apa de baie, clădirea paharelor, spălarea măștilor cosmetice etc.);
 • obturarea ieșirilor de urgență cu sezlonguri sau cu alte obiecte;
 • mersul desculț în fața dulapurilor de garderobă;
 • accesul cu îmbrăcăminte sau încălțăminte de stradă la dușuri precum și în întreaga zonă de relaxare;
 • tunderea, bărbieritul sau vopsitul părului;
 • efectuarea pedichiurii sau manichiurii în afara zonelor special amenajate de tratament cosmetic;
 • introducerea sau consumul în incintă de alimente sau băuturi (în special băuturi alcoolice), achiziționate în afara Complexului, precum și a obiectelor interzise prin Regulament. Se permite introducerea și consumul în incintă a obiectelor, alimentelor și băuturilor speciale pentru vizitatori copii în vârstă de până la 3 ani;
 • trecerea cu alimente sau băuturi dintr-o zonă în alta a incintei;
 • consumarea alimentelor sau băuturilor în piscină sau tobogane;
 • aducerea în incintă a armelor de orice fel sau sculelor și/sau uneltelor;
 • scuipatul pe jos;
 • fumatul, inclusiv în aer liber (incl. al țigărilor electronice). Excepție fac locurile special amenajate cu scrumiere pentru fumători, din zonele exterioare ale incintei;
 • intrarea sau ieşirea din bazine prin altă parte decât pe la treptele și scările de intrare. Această regulă este necesară datorită pericolului de rănire atunci când se încearcă accesul sau ieșirea pe marginile bazinelor și zonelor acoperire ale acestora. Se vor respecta instructiunile de pe plăcuțele aferente bazinelor, acolo unde există;
 • plasarea prosoapelor, halatelor, tricourilor sau altor obiecte pe barele de susținere;
 • săriturile în apă de pe marginea bazinelor sau împingerea sau aruncarea altor persoane în apă;
 • efectuarea de exerciții de gimnastică pe scările de acces sau barele de susținere;
 • purtarea de papuci/șlapi sau de labe de înot in apă;
 • introducerea și utilizarea de saltele sau de alte echipamente de joacă în apă;
 • introducerea și utilizarea în incintă de aparate radio, TV, instrumente de muzică sau de semnalizare, jocuri de table sau aIte jocuri zgomotoase, binocluri, boxe audio;
 • distribuirea oricăror materiale publicitare, inclusiv în parcare;
 • organizarea de strângeri de fonduri sau colecte de bani de orice fel, fără acceptul Aquaparkului;
 • utilizarea in orice mod a facilităților Aquaparkului (inclusiv terenul aferent) în scopuri comerciale, ilegale, imorale și în alte scopuri neadecvate.

Alimentele și băuturile din restaurante pot fi consumate exclusiv în zonele de restaurant special amenajate, pe terase, în zonele exterioare sau de bar. Băuturile aflate în recipiente incasabile de plastic, policarbonat sau carton pot fi consumate și în zonele de șezlonguri.

X. RĂSPUNDERE

Toate dotările și instalațiile din Aquapark vor fi utilizate cu grjă și responsabilitate de către vizitatori.

Fiecare vizitator este răspunzător pentru prejudiciile provocate prin acțiunile sau comportamentul său, cum ar fi utilizarea neconformă, murdărirea sau deteriorarea instalțiilor/echipamentelor/dotărilor/facilităților Aquaparkului. De asemenea, fiecare vizitator este răspunzător pentru orice fel de prejudicii pe care le provoacă terților (inclusiv prejudiciile materiale sau imateriale provocate altor vizitatori).

Pentru prejudiciile provocate de copii sau incapabili răspund părinții sau tutorii, conform legii civile.

În afara oricăror altor cauze de raspundere obligatorie prevazute de lege sau prevăzute mai jos, precum și cu excepția cazurilor de forță majoră sau caz fortuit, Aquaparkul nu va fi în niciun caz raspunzatoare față de dumneavoastră, în calitate de viziator, pentru niciun fel de daune, prejudicii sau pagube produse dumneavoastră sau bunurilor care vă aparțin, ca urmare a prezenței în cadrul Aquaparkului sau datorate utilizării contrar prezentului Regulament a facilităților și serviciilor oferite de Aquapark.

Aquaparkul răspunde pentru prejudiciile aduse vieții, integrității fizice sau sănătății vizitatorilor numai dacă acestea apar ca rezultat al unei actiuni sau omisiuni a Aquaparkului privind siguranța în utilizarea produselor și serviciilor. În mod corelativ, Aquaparkul nu răspunde pentru prejudiciile aduse vieții, integrității corporale sau sănătății dumneavoastră în calitate de vizitator, dacă aceste prejudicii vi se datorează sau dacă se produc ca urmare a nerespectării prezentului Regulament sau în alte circumstanțe care presupun vina dumneavoastră, precum și dacă se datorează altor persoane sau sunt produse din vina acestora sau dacă nu se cunoaşte cauza producerii acestora.

În cazul tratamentelor corporale sau cosmetice (ex. măști sau tratamente cosmetice, infuzii etc.) Aquaparkul nu răspunde pentru eventualele iritații ale pieli cauzate de către acestea — este răspunderea dumneavoastră să consultați un specialist în domeniu pentru a vă informa dacă aceste tratamente vă pot afecta sănătatea/integritatea corporală. Prezenta prevedere este aplicabilă și în cazul pătării hainelor în contextul acestor tratamente corporale sau cosmetice.

Dumneavoastră, în calitate de vizitator, acceptați și sunteți de acord că Aquaparkul nu răspunde pentru dauneIe, prejudiciile sau pagubele materiale sau imateriale suferite de dumneavoastră în contextul prezenței în cadrul Aquaparkului sau în legătură cu utilizarea facilităților și serviciilor oferite de Aquapark. De exemplu:

–          Aquaparkul nu răspunde în nici un fel pentru furtul bunurilor dumneavoastră în incinta Complexului. Vizitatorilor li se recomandă în mod expres să nu introducă în incintă obiecte de valoare (ex. bijuterii, electronice, îmbrăcăminte/încălțăminte valoroasă). În cazul în care totuși un vizitator are asupra sa obiecte de valoare, i se recomandă să Ie depună în dulapurile speciale pentru bunuri de valoare. Cu toate acestea, Aquaparkul precizează faptul că dulapurile speciale pentru bunuri de valoare sunt o facilitate oferită clienților, iar oferirea acestora nu presupune că Aquaparkul răspunde pentru conținutul depozitat în acestea. Aquaparkul nu își asumă nici un fel de răspundere cu privire la supravegherea sau paza bunurilor luate de vizitatori în incintă (inclusiv parcare). Prevederile din acest paragraf se aplică pentru bunurile depozitate atât în dulapul de vestiar cât și într-un dulap pentru bunuri de valoare. Depunerea sau Iăsarea de bani și de bunuri de valoare în dulapul de vestiar sau într-un dulap pentru bunuri de valoare nu implică nici un fel de obligații din partea Aquaparkului cu privire la obiectele depozitate. De asemenea, Aquaparkul nu are niciun fel de obligație de custodie sau pază a bunurilor, care revine în temeiul legii depozitarului. Mai mult, este strict responsabilitatea vizitatorului Aquaparkului să închidă dulapul de vestiar și/sau dulapul pentru bunuri de valoare după utilizare, să verifice închiderea corespunzătoare a acestuia și să păstreze cu grijă cheia sau brățara de acces;

 • Aquaparkul nu răspunde în nici un fel pentru distrugerea, deteriorarea sau defectarea bunurilor dumneavoastră în incinta Aquaparkului, indiferent cum se produc acestea (ex. prin udarea cu apă, scăparea sau introducerea voluntară în bazine, scăparea pe jos, lovirea etc.);
 • Aquaparkul nu răspunde pentru integritatea/starea vehiculelor din parcare și nici pentru bunurile Iăsate în interiorul vehiculelor; pentru vehiculele parcate pe locurile de parcare Aquaparkul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru deteriorări, distrugere sau furt. Atât în parcare, cât și pe toate suprafețele de trafic ale Complexului este valabil codul rutier general.
 • Aquaparkul nu își asumă nicio răspundere pentru eventuale modificări de culoare, decolorări sau deteriorări estetice sau materiale ale costumelor de baie sau ale bijuteriilor/ceasurilor, deoarece acestea pot apărea ca urmare a compoziției sau temperaturii apei (sulf, apă termală);
 • Aquaparkul nu răspunde pentru daunele provocate vizitatorilor de cazuri de fortă majoră,caz fortuit, de accidente sau defectiuni generate alte cauze decât culpa Aquaparkului (ex. întrerupere de curent);

Vizitatorii care găsesc obiecte abandonate sau pierdute în incintă sau în parcare le vor preda la recepție. Toate obiectele uitate după încheierea programului cu publicul sunt strânse și păstrate după cum urmează:

 • obiectele de valoare (inclusiv, dar fără a se limita la: telefoane, tablete, bijuterii de valoare, laptop-uri, electronice, sume de bani mai mari de 100 lei, etc) vor fi păstrate pe durata termenului legal de 10 zile; după expirarea termenului legal aceste bunuri sunt predate autorităților;
 • obiectele de valoare mică vor fi păstrate pe un termen de 6 luni, după care vor fi donate unei asocÌații sau instituții non profit;

Dumneavoastră, în calitate de vizitator al Aquaparkului, sunteți implicit de acord cu următoarele, ca urmare a parcugerii formalităților de acces:

 • sunteți de acord cu dreptul Aquapark de a determina ce obiecte sunt sau nu sunt de valoare (nu avem obligația legală de a le evalua în mod profesionist);
 • sunteți de acord cu donarea obiectelor pierdute și nerevendicate, așa cum decide Aquapark, către o asociatie sau instituție non profit, firma fiind împuternicită prin prezentul contract de către dumneavoastră să efectueze această donație— dar manual.

Odată cu finalul sezonului estival și instalarea vremii reci, pot apărea limitări ale utilizării facilităților, atât in parcare și în spațiile exterioare, cât și în zona de grădină și cea a piscinelor exterioare ale Aquaparkului. Utilizarea spațiilor exterioare pe perioada iernii are loc de principiu pe propria răspundere.

XI. LIMITAREA SAU INTERZICEREA ACCESULUI

Accesul este interzis in cazul în care prezentati simptome sau sunteți suspect de infectare cu virusul COVID-19. Dacă există suspiciune de infectare cu virusul COVID-19 la vizitatorii din interiorul Complexului, datorită simptomelor sau a altor informații pertinente, Aquaparkul va declara înceterea imediată contractului incheiat cu dumneavoastră.

În cazul în care nu respectați obligațiile prevăzute în prezentul Regulament Aquaparkul are dreptul de a declara încetarea imediată a contractului încheiat cu dumneavoastră — înceterea contractului are loc la momentul la care vi se comunică verbal de către personalul Aquapark faptul că aveți obligația de a părăsi incinta, fără a mai fi necesară vreo altă formalitate sau inteventia instantelor sau a organelor de ordine publică; În cazul în care personalul Aquapark apreciază că încălcarea de dumneavoastră a obligațiilor nu este gravă, veți primi doar un avertisment verbal, urmând ca la următoarele constatări ale încălcărilor Regulamentului să vi se comunice încetarea raporturilor contractuale;

Aquaparkul vă informează asupra faptului că următoarele incălcări ale prezentului Regulament vor conduce DE ÎNDATĂ la exercitarea de către acesta a dreptului de a înceta contractul și la interzicerea prezenței dumneavoastră in cadrul Complexului:

 • orice acte de violență sau agresiune fizică sau verbală;
 • agresiuni verbale de orice fel sau orice alte manifestări hărțuitoare, indecente, agresive sau nepotrivite împotriva persoanelor de sex feminin;
 • vorbitul pe ton ridicat, tonul agresiv, zgomotul;
 • expresiile jignitore și exprimările/gesturile indecente, precum și orice fel de comportament indecent;
 • periclitarea siguranței și ordinii;
 • deranjarea in orice mod a altor vizitatori.

În cazul în care Aquaparkul a declarat încetarea contractului, iar personalul v-a comunicat faptul că aveți oblÌgația de a părăsi incinta, trebuie să predați imediat obiectele aparținând Aquapark (inclusiv brățara de acces), să achitați contravaloarea serviciilor (dacă este cazul) și să părăsiți imediat, in ordine și liniște, incinta. În cazul în care nu veți respecta prevederile prezentului paragraf, vă asumați responsabilitatea ca personalul de pază al Aquapark să vă conducă spre ieșire și să vă predea organelor în drept (firma de protecție și pază care actionează în interiorul și exteriorul incintei sau poliției, după caz). În cazul în care opuneti rezistență, vă asumați consecințele faptului că personalul de pază al Aquaparkului are dreptul să folosească toate mijloacele necesare, inclusiv manipularea forțată sau involuntară a dumneavoastră pentru a vă conduce în afara Complexului și a vă preda organelor în drept. În cazurile de încetare a contractului pentru nerespectarea obligațiilor de către vizitatori nu se restituie taxa de intrare plătită.

În cazul în care Aquapark a declarat încetarea raporturilor contractuale, iar personalul v-a indicat faptul că aveți obligația de a părăsi incinta, precum și în cazul în care la ieșire nu achitați obligațiile financiare scadente, Aquapark ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A NU MAI ÎNCHEIA ALT CONTRACT CU DUMNEAVOASTRĂ ȘI DE A VĂ INTERZICE ACCESUL ÎN CADRUL FACILITĂȚILOR ȘI INCINTEI PROPRII PENTRU O PERIOADĂ NEDETERMINATĂ. Într-un astfel de caz, nu veți mai avea dreptul de a intra în incinta Aquapark (inclusiv în parcare), iar dumneavoastră acceptați faptul că această interdicție nu se poate baza pe niciun motiv de discriminare. În cazul persoanelor care vor încerca să pătrundă in incintă în pofida interdicției, se va face sesizare la poliție pentru infracțiunile aplicabile.

Cei care pătrund sau încearcă să pătrundă în mod ilegal pe proprietatea sau în incinta Aquaparkului, prin neachitarea taxei de intrare, sau utilizarea frauduloasă a serviciilor de plată, precum și prin utilizarea altor căi de acces decât cele deschise publicului, vor fi imediat evacuați din incintă, iar în privința acestora vor fi sesizate organele de poliție competente.

XII. NEDISCRIMINARE

În cadrul Aquapark nu se tolerează atitudinile sau comportamentele discriminatorii. Este interzisă orice fel de discriminare pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, etc, sau pe bază de orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a oricăror drepturi legale.

XIII. GESTIONAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Aquapark prelucrează, în mod implicit, date cu caracter personal aparținând clienților/vizitatorilor/partenerilor comerciali sau altor categorii de persoane vizate (inclusiv minori sau incapabili), care sunt obținute direct sau indirect de la aceştia, singuri sau împreună cu parteneri, împuterniciți sau furnizori de servicii, în vederea îndeplinirii scopurilor conform activităților sale de prelucrare, în conformitate cu prevederile legale naționale și europene cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt furnizate de către Aquapark în ”Politica de Confidențialitate a Datelor Personale„, care se constituie parte integrantă din prezentul Regulament.

XIV. EXCEPȚII

Regulamentul de funcționare și conduită este aplicabil și valabil pentru utilizarea generală a piscinelor, toboganelor, saunelor și celorlalte facilități din încinta Aquapark. În cazul unor evenimente speciale pot fi aplicabile reguli excepționale, fără a fi necesară o revocare specială sau modificare expresă a prezentului Regulament.

XV. ALTELE

Orice persoană ce face parte din personalul Aquaparkului poate exercita drepturile și atribuțiile prevăzute în prezentul Regulament față de orice vizitator. Instrucțiunile personalului Aquapark trebuie respectate de către vizitatori, atât timp cât nu sunt, în mod evident contrare legii și ordinii publice.

XVI. SUGESTII ȘI RECLAMAȚII

Pentru sugestii, cereri și reclamații ne puteți contacta la adresa sesizari@amazonia.ro. Alternativ, puteți completa un formular ce vă este pus la dispozitie în zonele speciale din cadrul incintei sau la casele de marcat.

Termenul de răspuns este de 30 de zile calendaristice de la momentul depunerii sesizării sau, după caz, primirii acestuia de către Aquapark.

XVII. INTRAREA ÎN VIGOARE

Regulamentul de funcționare și conduită a intrat în vigoare la data de 31.03.2023 și are aplicabilitate pentru o perioadă nedeterminată.

Administrația Amazonia Aquapark

Regulament parcare

Bine ați venit în parcarea Amazonia

Programul de funcționare al parcării cu plată

Luni-Duminica în intervalul orar: 00:00 – 24:00

În funcție de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situații excepționale, accesul în incinta parcărilor poate fi temporar restricționat administrația Amazonia își rezervă dreptul de a delimita anumite zone din incinta parcării.

Tarife parcare

Tariful de parcare pentru clienții care accesează serviciile Aquapark-ului este de 15 lei/zi, cu condiția ca aceștia să-și valideze tichetul de parcare la recepția Aquapark-ului, înainte de părăsirea incintei.

Clienții Hotelului, Clinicii sau Terapii Asiatice, trebuie să prezinte confirmarea programării lor pentru a beneficia de parcare gratuită.

Tariful pentru clienții non-Aquapark este de 7 lei/h.

Timp de parcare maxim 24 h.

Reguli aplicabile

Această parcare este domeniul privat în care se aplică legislația în vigoare cu privire la circulația pe drumurile publice;

Intrarea în parcarea Amazonia cu tichet presupune acceptarea prezentului regulament;

Intrarea în parcarea Amazonia se realizează cu tichet de parcare. Conducătorii autovehiculelor nu vor intra în parcare fără tichetul eliberat la deschiderea barierei de acces, având în vedere faptul că ieșirea din parcare este permisă numai după achitarea și validarea tichetului de parcare;

Când ajungeți la bariera de intrare apăsați butonul pentru eliberarea tichetului de parcare. După ce ați ridicat tichetul așteptați până la deschiderea barierei și urmați indicatoarele și marcajele rutiere;

-viteza maximă de circulație este de 5 km/h;

-pentru siguranța dumneavoastră recomandăm circulația cu farurile aprinse în incinta parcărilor;

-toți utilizatorii parcării au obligația de a se conforma instrucțiunilor primite de la personalul parcării;

– conducătorul autovehiculului trebuie să parcheze autovehiculul în spațiul delimitat pentru acesta și să respecte cu atenție toate semnalele interne din parcare și dispozițiile prezentului regulament. Fiecare conducător auto are obligația să parcheze corespunzător autovehiculul astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere. În caz contrar dacă un singur autovehicul ocupă două locuri de parcare, se va percepe un tarif orar de parcare dublu dacă un singur autovehicul ocupă trei locuri de parcare se va percepe un tarif orar de parcare triplu ș.a.m.d.;

-părăsirea parcării se realizează exclusiv în urma validării și achitării tarifului de parcare, utilizând tichetul de acces;

– după achitarea tarifului aferent duratei de staționare, dreptul de parcare se anulează. Din momentul efectuării plății fiecare client are la dispoziție 30 de minute gratuite pentru deplasare la autovehicul și părăsirea parcării. În caz contrar, se va datora tariful pentru încă o oră de parcare sau pentru o durată de timp mai mare, în funcție de staționarea realizată de către client și va fi necesară achitarea costurilor aferente;

– deschiderea barierelor de ieșire se face automat, după introducerea în cititorul barierelor a tichetului de intrare achitat;

– în cazul pierderii/distrugerii tichetului se va achita o taxă de 100 RON la recepție;

– bicicletele, triciclete, scuterele, motocicletele și alte vehicule de tip moped vor fi parcate în locurile special amenajate și semnalizate și pod staționa maximum 23 de ore consecutive într- o zi în cazul în care au intrat cu tichet de acces sau 14 ore consecutive într o zi în cazul în care au intrat cu cartele de acces;

– în cazul în care autovehiculele, bicicletele, triciclete, scuterele, motocicletele și alte vehicule de tip moped încalcă prevederile prezentului regulament și/sau staționează mai mult de 23 de ore consecutive într-o zi, în cazul în care au intrat cu tichet de acces sau 14 ore consecutive într o zi, în cazul în care au intrat cu cartelă de acces, AMAZONIA își rezervă dreptul de a reloca vehiculul cu suportarea de către conducătorul său a tuturor costurilor aferente, inclusiv taxă de relocare și costurile de staționare aferente. Pentru ridicarea fiecărui vehicul, se aplică clientullui taxă de ridicare și relocare în incinta parcării AMAZONIA conform tarifului perceput de către administrația publică locală. În cazul în care vehiculul va fi ridicat și relocat în cadrul unui loc de depozitare al administrației publice locale, se aplică taxa de ridicare, relocare și depozitare, conform tarifului perceput de către administrația publică locală;

– administrația AMAZONIA nu și asumă răspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a ridicării/relocării vehiculului;

– orice pagubă produsă în incinta parcării va atrage răspunderea persoanei care a cauzat paguba și obligația de remediere și/sau de suportarea costurilor aferente remedierii;

– administrația AMAZONIA poate grupa, diviza sau reloca locurile de parcare din parcarea AMAZONIA, cu scopul de a extinde și moderniza sau pentru orice alt motiv comercial. În perioada de realizare a acestor operațiuni, accesul în parcare pe bază de tichet poate fi restricționat;

– parcarea este supravegheată video. Camerele video sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor, înregistrările video nefiind disponibile publicul;

– administrația parcării nu și asumă responsabilitatea pentru integritatea autoturismelor și a bunurilor lăsate în acestea;

– toate tarifele prevăzute în prezentul regulament conțin TVA;

– sunt interzise următoarele aspecte în cadrul parcării AMAZONIA:

– parcarea pe locurile unde oprirea și/sau staționarea sunt interzise;
– parcarea pe căile de acces/evacuare/zonele pentru aprovizionare;
– staționarea unui autovehicul, bicicletă, tricicletă, scuter, motocicleta sau alt vehicul de tip moped care a intrat cu cartelă de acces pentru mai mult de 14 ore consecutive într o zi;
– parcarea pe locurile marcate și rezervate pentru autovehiculele persoanelor cu mobilitate redusă sau dizabilități, cu excepția persoanelor ce au acest drept și dovada este afișată vizibil;
– parcare autovehiculelor care nu sunt electrice pe locurile care sunt prevăzute cu instalații de alimentare electrice, exceptând autovehiculele cu motoare electrice și care se află în procesul de alimentare;
– nerespectarea semnalisticii și a marcajelor din zona de parcare;
– parcarea pe locurile de parcare destinate mașinilor de intervenție aparținând organelor de poliție, pompierilor și serviciilor de ambulanță, fără a avea acest drept;
– accesul și circulația autovehiculelor care funcționează cu instalație GPL, autovehiculelor cu gabarit depășit, a celor cu tracțiune animală, precum și a acelor cu remorci, semiremorci sau care prezintă vizibil defecțiuni;
– accesul în parcare cu mașini pentru efectuarea cursurilor auto aferente școlilor de șoferi;
– lăsarea în autovehicule a minorilor nesupravegheați, animalelor nesupravegheate, a substanțelor inflamabile sau obiectelor periculoase;
– efectuarea de reparații auto, de orice activități de mentenanță auto (ex. schimburi de ulei sau antigel) sau alimentarea cu combustibil;
– parcarea autovehiculelor pe locurile destinate motocicletelor;
– parcare autovehiculelor pe locurile destinate exclusiv autovehiculelor cu motoare electrice;
– expunerea spre vânzare a autovehiculului sau postarea de afișe cu anunțuri de vânzare a autovehiculului;
– accesul pietonilor pe căile de acces pentru autovehicule; acesta se realizează prin căile de acces/benzile semnalizate ca fiind destinate pentru utilizare de către pietoni;
– fumatul;
– depozitarea în orice zonă a parcării a oricăror materiale, produse, obiecte, etc;

Administrația Amazonia își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul regulament pentru informații suplimentare, vă invităm să contactați centrele info parking.

Vă mulțumim!