Termeni și Condiții

Definiții

În prezentele Condiții Generale ale Magazinului Online, denumite în continuare ”Condiții generale”, termenii definiți vor avea următoarele înțelesuri:

AMAZONIA AQUAPARK SRL sau Furnizor sau Operator de date personale– persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în județul Timiș, strada Avram Imbroane nr 56, localitatea Timișoara, România înmatriculată la Registrul Comerțului Timiș sub nr. J35/801/2014, având CUI 32965190.

Amazonia Aquapark – Complexul cuprinzând parc acvatic, Spa, centre medicale de îngrijire și recuperare, operat de AMAZONIA AQUAPARK SRL, situat în județul Timiș, strada Avram Imbroane nr 56, localitatea Timișoara.

Client – persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani/ persoană juridică sau orice entitate juridică care (i) accesează Magazinul Online Amazonia Aquapark sau (ii) își face un cont în Magazinului Online Amazonia Aquapark și efectuează o comandă.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Furnizor și Client, prin care Clientul transmite Furnizorului, prin intermediul Website-ului, intenția sa de a achiziționa produse și/sau servicii de pe Website.

Cont – secțiunea din Website ce se poate accesa cu ajutorul unei adrese de e-mail și unei parole care permite Clientului formarea și transmiterea unei comenzi și care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Website (comenzi, facturi fiscale, etc.).

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Furnizor și Client, fără prezența fizică simultană a Furnizorului și a Clientului.

Conținut include următoarele:

  • toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic, inclusiv, fără a se limita la texte, imagini, înregistrări video, înregistrări audio, texte, desene, etc;
  • conținutul oricărui e-mail trimis Clientului de către Furnizor prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

Furnizor – AMAZONIA AQUAPARK SRL.

Magazin Online – magazinul online operat de AMAZONIA AQUAPARK SRL în cadrul Website-ului – adresa: www.amazonia.ro

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs și/sau serviciu de către Furnizor Clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Furnizor, indiferent de modalitatea de livrare.

1. Generalități

1.1.  Magazinul Online este operat de societatea AMAZONIA AQUAPARK SRL, care poate acționa și prin intermediul unor parteneri contactuali externi, în vederea asigurării de servicii optime, în condiții de confidențialitate și de securitate.

1.2.  Toate serviciile prestate și vânzările efectuate către Clienți de societatea AMAZONIA AQUAPARK SRL prin Magazinul Online au loc exclusiv în baza prezentelor Condiții Generale, precum și a celorlalte Regulamente pe care le acceptați la momentul vânzării.

1.3.  Pentru a beneficia de facilitățile Magazinului Online, inclusiv pentru a accesa Website-ul, dumneavoastră, în calitate de Client, trebuie să citiți și să acceptați regulile prevăzute în prezentele Condiții Generale. În cazul în care nu sunteți de acord cu vreuna din condițiile aici prevăzute, vă rugăm să nu utilizați Magazinul Online. Prin furnizarea datelor si crearea contului sau realizarea comenzii, dumneavoastră, în calitate de client al AMAZONIA AQUAPARK, vă exprimați consimțământul privind prezentele Condiții Generale și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute mai jos, pe care se presupune și se prezumă că le-ați citit și parcurs cu atenție.

1.4.  În conformitate cu art. 41 din Noul Cod Civil, copiilor în vârstă de până la 18 ani nu le este permisă achiziționarea de produse sau servicii de pe Website având în vedere faptul că prestarea/livrarea nu se fac la data încheierii achiziției.

1.5.  Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau a serviciilor disponibile pe Website (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / texte, etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Furnizorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

1.6.  Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului.

1.7.  Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul acceptă în mod expres și fără echivoc prezentele Condiții Generale ale Magazinului Online în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Website-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

1.8.  Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Condițiilor Generale și/sau a versiunilor actualizate ale Condițiilor Generale. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face conform Politicii de confidențialitate și cu actualizările ei ulterioare respectând legislația în vigoare.

1.9.  Prezentele Condiții Generale pot fi modificate oricând de către AMAZONIA AQUAPARK SRL, acestea fiind opozabile Clienților de la data afișării pe Website. Acceptarea Condițiilor Generale se confirmă prin bifarea checkbox-urilor corespunzătoare din Website.

2. Instanța competentă și dreptul aplicabil

2.1.  Locul de prestare se stabilește din natura obligației contractuale și este astfel locul prestării serviciilor respectiv sediul AMAZONIA AQUAPARK SRL din Timișoara, România. Locul de plată este de asemenea sediul AMAZONIA AQUAPARK SRL din Timișoara, România.

2.2.  Legea aplicabilă contractului încheiat între AMAZONIA AQUAPARK SRL și dumneavoastră este legea română și legislației UE aplicabile în România.

2.3.  În toate cazurile, inclusiv în cazul în care nu aveți domiciliul/sediul în România/alt stat membru UE sau nu aveți calitatea de consumator (sunteți companie, PFA sau alt tip de afacere) sau v-ați mutat domiciliul stabil după intrarea în vigoare a acestor condiții generale de afaceri sau domiciliul dumneavoastră obișnuit nu este cunoscut în momentul introducerii unei acțiuni, sunteți de acord că forul de jurisdicție exclusiv pentru toate litigiile ce provin din sau se nasc în legătură cu prezentul contract este la sediul AMAZONIA AQUAPARK SRL din Timișoara, România.

3. Comanda și încheierea contractului

3.1.  Ofertele Magazinului Online pe internet nu constituie încă o ofertă cu forță juridică obligatorie, ci doar o invitație către client de a comanda în Magazinul Online articolele noastre, deci de a face o ofertă de cumpărare.

3.2.  Pentru motive justificate AMAZONIA AQUAPARK SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe Website, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Amazonia Aquapark. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al Amazonia Aquapark, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

3.3.  AMAZONIA AQUAPARK SRL își rezervă dreptul de a cere clienților introducerea manuală a unor coduri de validare de tip ”captcha”, în vedere protejării informației din cadrul Website-ului.

3.4.  În Magazinul Online, prin selectarea butonului ”Cumpără bilete”,  clientul poate să aleagă anumite servicii și produse pentru comandă selectând detalii precum: data vizitei, zona dorită,  durata vizitei, tipul biletului și numărul de oaspeți. Pasul următor necesită adăugarea produselor în coșul de cumpărături, unde apar toate produsele selectate și unde Clientul poate face ultimele modificări. La acest pas, Clientul are posibilitatea să se conecteze în contul alocat sau să continue procesul de comandă fără a se conecta în cont. Pasul următor îl reprezintă introducerea datelor de identificare și de contact (nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, datele necesare în vederea facturării) .

Înainte de pasul final și trimiterea comenzii, clientul trebuie să fie de acord cu  Termenii și Condițiile Magazinului Online precum și cu Politica de Confidențialitate + regulament intern. După acest pas, clientul este trimis la pasul următor, la procesul de plată.

În acest moment comanda este doar plasată iar clientul va primi e-mail de confirmare a plasării comenzii. Dacă plata a fost efectuata cu succes, comanda este confirmată printr-un e-mail trimis  la adresa furnizată de către client, e-mail ce conține toate detaliile produselor și serviciilor achiziționate.

În ce privește contractul de cumpărare a unor produse și/sau servicii, exprimarea de către dumneavoastră a consimțământului final prin realizarea plății, dă naștere unei oferte de cumpărare efectuate de dumneavoastră către societatea ce administrează AMAZONIA AQUAPARK, având ca obiect furnizarea unor servicii, conform prezentelor Condiții Generale ale Magazinului Online.

3.5.  AMAZONIA AQUAPARK SRL poate anula comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă și fără ca vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

(i)       neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a Tranzacției, în cazul plății online;

(ii)      invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri al AMAZONIA AQUAPARK SRL, în cazul plății online;

(iii)     datele furnizate de către client în Magazinul Online sunt incomplete și/sau incorecte;

(iv)     fraudă și alte motive prevăzute de lege.

3.6.  După ce Clientul a transmis comanda,  Magazinul Online notifică Clientului detaliile comenzii. Notificarea primită de către Client, după efectuarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Această notificare se face electronic (afișare sau e-mail).

3.7.  AMAZONIA AQUAPARK SRL va trimite Clientului un e-mail în care sunt cuprinse toate detaliile Comenzii precum și confirmarea acceptării Comenzii de către Amazonia Aquapark. Contractul se consideră încheiat între Client și AMAZONIA AQUAPARK SRL în momentul primirii de către Client, prin intermediul poștei electronice, a notificării de acceptare și expediere a Comenzii.

3.8.  Achiziționarea de bilete de intrare vă dă dreptul de a utiliza serviciile și de a cumpăra produsele oferite de AMAZONIA AQUAPARK SRL în cadrul Amazonia Aquapark, situat în Timișoara, România. Este interzis să revindeți biletele de intrare sau să le oferiți unor terțe persoane spre revânzare.

3.9.  Prin achiziționarea biletului, dumneavoastră, în calitate de vizitator al AMAZONIA AQUAPARK (fie în interiorul clădirii, fie în spațiile adiacente, inclusiv parcarea), vă exprimați consimțământul privind ”Regulament de funcționare și de conduită”, și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute în Regulamentul menționat. Exprimarea de către dumneavoastră a consimțământului prin realizarea plății și confirmarea comenzii,  și apoi intrarea în Amazonia Aquapark dă naștere unui contract între dumneavoastră și societatea ce administrează AMAZONIA AQUAPARK, în condițiile Regulamentului menționat.

4. Livrarea

4.1.  Magazinul Online nu livrează biletele în format fizic. Biletele sunt transmise Clientului în format electronic, prin e-mail, după confirmarea plății. Dacă Clientul nu primește biletul/biletele în termen de 30 minute de la efectuarea cu succes a plății, acesta poate trimite o sesizare pe adresa de mail sesizari@amazonia.ro

5. Plata

5.1. Toate prețurile sunt prețuri finale și includ cota de TVA legală. Sunt valabile prețurile din Magazinul Online afișate în momentul Comenzii.

5.2. Plata Comenzii se face prin card Master Card sau Visa Card, prin sistemul Netopia.

5.3. Datele cardului de plată utilizat de Client nu vor fi stocate de către AMAZONIA AQUAPARK SRL și nici de către procesatorul de plăți implementat pe Website.

5.4. În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Clientului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului.

5.5. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul este sfătuit să nu rămână logat pe Website și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in Cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel putin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale). Este recomandat ca parola să nu conțină date personale aparținând Clientului și sau membrilor familiei acestuia, date personale din cele care au fost anterior făcute publice de Client, în mediul online/pe internet.

5.6.  Până la plata integrală, produsele rămân proprietatea societății AMAZONIA AQUAPARK SRL.

5.7.  În cazul plăților online AMAZONIA AQUAPARK SRL nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun cost suplimentar suportat de Client, inclusiv, fără a se limita la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de RON.

5.8. Amazonia își rezervă dreptul de a anula comenzile cu privire la care există indicii temeinice că s-au efectuat de către inițiatorii comenzilor operațiuni de manipulare a prețurilor în defavoarea Amazonia Aquapark, fie prin mijloace de hacking, exploatări ale unor vulnerabilități sau bug-uri software, fie printr-o eroare umană. În această situație, sumele încasate de Amazonia Aquapark se vor restitui după depistarea modului neconform de plasare a comezii, înainte de prestarea oricărui serviciu către clienții respectivi.

6. Dreptul de retragere

6.1. Cu excepția cazului în care ar deveni incident un caz de neexecutare culpabilă a obligațiilor legale sau contractuale de către Amazonia Aquapark și având în vedere prevederile art.  9, alin (1), coroborate cu cele ale art. 16, alin (1) lit. l) din OUG 34/2014 privind privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, nu este admisă retragerea clienților din contractul încheiat cu AMAZONIA AQUAPARK SRL, în sensul că sumele achitate de clienți nu se vor restitui.

6.2.  Conducerea Amazonia Aquapark își rezervă dreptul exclusiv de a decide, în situații excepționale, atunci când consideră oportun, să permită Clienților înlocuirea biletului de intrare comandat online și nefolosit. În acest caz, înlocuirea se face cu voucher/vouchere de aceeași valoare.

7. Răspunderea pentru defecte. Garanție

7.1.  Toate produsele comercializate de AMAZONIA AQUAPARK SRL beneficiază de garanția prevăzută de lege.

8. Drepturi privind Conținutul Website-ului (inclusiv a magazinului online)

8.1.  Conținutul Website-ului inclusiv logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia, înregistrări video și/sau audio sunt proprietatea exclusiva a AMAZONIA AQUAPARK SRL.

8.2. Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopul utilizării Website-ului conform destinației acestuia.

8.3. Clientului îi este interzisă utilizarea Conținutului în orice mod care nu este intenționat sau permis în mod clar de către AMAZONIA AQUAPARK SRL. Astfel Clientul nu are dreptul de a copia, distribui, publica, transfera către terțe părți, modifica și/sau altera Conținutul. Clientul nu are dreptul de a include Conținutul sau o parte a acestuia sau a-l lega la sau expune în orice alt context în afara celui original intenționat de AMAZONIA AQUAPARK SRL. Clientul nu are dreptul de a îndepărta însemnele care semnifică dreptul de autor asupra Conținutului și nu are dreptul de a transfera, vinde sau distribui materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, altfel decât cu acordul scris expres al Furnizorului.

8.4. Niciun Conținut transmis către Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu dă naștere unei anumite obligații contractuale din partea Furnizorului. Obligațiile contractuale ale Furnizorului sunt prevăzute în prezentele Condiții Generale și în documentele de confirmare de comandă ce se transmit Clientului.

8.5. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentele Condiții Generale.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1  Conform cerinţelor Regulamentul General privind protecția datelor nr 679/2016 GDPR  privind prelucrarea datelor cu caracter personal, AMAZONIA AQUAPARK SRL. are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă și numai pentru scopurile specificate, datele personale aparținând Clientului.

9.2.  AMAZONIA AQUAPARK SRL furnizează Informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră în contextul utilizării website-ului precum și a magazinului online, în Politica de Confidențialitate Amazonia Aquapark.

10. Altele

10.1. Biletele achiziționate în Magazinul Online pot fi utilizate doar în perioada de valabilitate a acestora. Perioada de valabilitate reprezintă exclusiv ziua selectată în momentul cumpărării biletului/biletelor.

10.2. În cazul în care Condițiile Generale devin, în totalitate sau parțial, nule, restul prevederilor contractuale își păstrează valabilitatea.