Regulacija rada i ponašanja

I. USLOVI

Različiti termini navedeni u ovom Pravilniku definisani su na sledeći način:

Akva park/Kompleks: skup objekata, namenjen za relaksaciju i zabavu, nazvan „Amazonia Aquapark“, smešten u Temišvaru, na adresi str. Avrama Imbroanea br. 56, uključujući pristupne puteve, parking, staze, spoljni plažni prostor sa bazenima, zelenim površinama i sportskim terenima, prostorima gde se hrana i piće mogu konzumirati, smeštajnim prostorima, svim unutrašnjim objektima (natkrivenim), što uključuje bazene, tobogane, saune, prostore za relaksaciju, do kojih javnost ima pristup, ali i ostatak prostora unutar granica imovine kompleksa i sve prostorije namenjene isključivo zaposlenom osoblju;

Bazeni: Bazen za plivanje; vodeni rezervoar, namenjen kupanju ili plivanju, kako sa termalnom vodom, tako i sa tretiranom vodom, koja nema osobine termalne vode;

Kompanija: privredno društvo „AMAZONIA AQUAPARK SRL“, koje je vlasnik, upravlja i rukovodi akva parkom;

Posetilac: svaki od klijenata akva parka, koji želi da koristi ponuđene pogodnosti i nije zaposlenik kompanije koja upravlja akva parkom.

II. PRIMENLJIVOST I SVRHA

Regulisanje unutrašnjeg reda i ponašanja unutar akva parka je obavezno za sve posetioce akva parka, bez izuzetka, tokom korišćenja bazena i svih drugih atrakcija, ali i u svim prostorima na imanju na kojem se nalazi, uključujući:

 • na prilaznom putu za vozila i pešake, od ulaza sa ulice Avram Imbroane;
 • na parkingu;
 • na ulaznom prostoru u unutrašnji prostor i sektor kuća;
 • u svlačionicama;
 • na mestima gde se služe hrana i piće;
 • u smeštajnim jedinicama.

Imajući u vidu činjenicu da akva park želi da posetiocima pruži optimalno okruženje za opuštanje, ali i za sportske i rekreativne aktivnosti, svrha ovog Pravilnika unutrašnjeg reda i ponašanja je da osigura sigurnost i integritet ljudi i njihovih dobara, kao i red, odgovarajuću čistoću i higijenu takvog prostora, kako bi posetioci mogli u potpunosti da koriste sve pogodnosti koje nudi akva park.

Da biste sigurno i udobno koristili pogodnosti akva parka, potrebno je da vi, kao posetilac, prihvatite, preuzmete, ali pre svega poštujete sve propise sadržane u ovom Pravilniku. Plaćanjem cene ulaznice, odnosno primanjem narukvice za posetioce, vi, kao posetilac akva parka (unutar zgrade, u smeštajnim prostorima ili u okolnim spoljnim prostorima, uključujući i parking), izražavate svoj pristanak u vezi sa ovim Pravilima unutrašnjeg reda i ponašanja i obavezujete se da se u potpunosti pridržavate svih pravila navedenih u nastavku, što se pretpostavlja i pretpostavlja da ste ih pročitali i razumeli u potpunosti, jednostavnim ulaskom na teritoriju akva parka, s obzirom na to da su Pravila istaknuta na potpuno vidljivim mestima, na svim unutrašnjim i spoljnim prilazima, na vlastitoj veb stranici i u svojim nalozima na društvenim medijima. U tom kontekstu, kupovina pristupne karte i/ili uzimanje narukvice za pristup izražava pristanak na potpuno poštovanje onoga što je sadržano u ovim Pravilima, ali i pretpostavku preuzimanja posledica nepridržavanja bilo kog od ovih pravila. AKO SE NE SLAŽETE SA BILO KOJIM OD PRAVILA akva parka, MOLIMO VAS DA NE ULAZITE U akva park!

Poštovanje ovog Pravilnika leži isključivo na odgovornosti posetilaca, koji u potpunosti preuzimaju posledice bilo kakvih nesreća ili nezgoda koje su se dogodile usled nepoštovanja bilo koje od klauzula sadržanih u ovom Pravilniku. Imajući u vidu veliki broj posetilaca, osoblje akva parka objektivno nije u mogućnosti da se uveri da li posetioci poštuju ova Pravila. Na zahtev posetilaca, osoblje akva parka može ih uputiti ili pružiti sugestije.

Cenimo da izražavajući pristanak, kao rezultat kupovine ulaznice i/ili prihvatanja narukvice za pristup, vi, kao posetioci, prihvatate činjenicu da, tokom korišćenja sportskih i zabavnih sadržaja unutar akva parka i zbog specifičnosti ovih aktivnosti, postoji mogućnost nesreća usled proklizavanja i/ili udaranja na/na toboganima, u bazenima/na ivici bazena, na mokrim/vlažnim površinama, u prostorijama.

Osoblje akva parka nema objektivnu mogućnost da proveri i utvrdi zdravstveni status posetilaca, stoga izražavanje pristanka takođe znači svest svakog posetioca o svom zdravstvenom stanju i činjenici da je pogodan za sportske i/ili rekreativne aktivnosti koje se mogu praktikovati unutar akva parka.

Izražavanje pristanka vrši se za svakog posetioca koji je punoletan i sposoban za prosuđivanje, a za maloletnike ili osobe sa ograničenim prosuđivanjem, od strane njihovih zakonskih staratelja.

III. RADNO VREME, ULAZ, ULAZ

Obavezno je poštovati sva saobraćajna pravila predviđena važećim rumunskim zakonodavstvom, koji se primenjuju na saobraćaj na javnim putevima, u svim prostorima dostupnim vozilima, u okviru prostorija akva parka, odnosno prilaznih puteva, uličica, parkinga, kružnih tokova. Zabranjeno im je:

 • nepoštovanje značenja putnih znakova;
 • parkiranje ili parkiranje van posebno određenih područja, čak i delimično;
 • parkiranje bez poštovanja oznaka parking mesta;
 • stajanje sa uključenim motorom duže od 5 minuta;
 • blokiranje saobraćaja i pristupnih puteva;
 • glasno korišćenje ozvučenja u motornim vozilima;
 • bacanje otpada iz vozila;

Parking je namenjen isključivo posetiocima akva parka i može se koristiti pola sata pre otvaranja i pola sata posle zatvaranja.

Na prilaznim putevima, parkingu i na prostoru oko kase, ne sme se tolerisati bilo kakvo ponašanje koje nije u skladu sa pravilima društvenog suživota. To uključuje bacanje smeća ili nepotrebnih predmeta na tlo, nepristojne gestove ili jezik, kao i bilo kakav oblik fizičkog ili verbalnog nasilja.

Radno vreme akva parka određuje menadžment i javno se objavljuje u holu za ulaz i na zvaničnoj veb stranici akva parka. Trajanje pristupa zavisi od plaćenih tarifa, a posetioci mogu kupiti različite pakete usluga. Ako se unapred plaćeno vreme pristupa prekorači, odgovarajući dodatni iznos će biti naplaćen naknadno, prilikom napuštanja objekta. Pristup kompleksu je dozvoljen najkasnije do jedan i po sat pre zatvaranja tog dana. Zatvaranje je vreme kada svi posetioci moraju napustiti objekat. Korišćenje bazena, tobogana i sauna se završava 30 minuta pre zatvaranja, i u tom trenutku morate napustiti ove prostorije.

Akva park zadržava pravo da privremeno ograniči/prati pristup automobila parkiralištu, kao i pristup posetilaca objektu, ukoliko je maksimalni kapacitet popunjen, sve dok dostupna mesta ne budu oslobođena.

Prilikom ulaska u akva park, obavezno je da imate svoj kupaći kostim, peškir i papuče, koje se nose samo unutar kompleksa, a osoblje ima pravo da proveri da li ih imate, inače vam može biti uskraćen pristup. U akva parku možete iznajmiti bade mantil i papuče uz naknadu.

U situacijama koje zahtevaju takve mere, što uključuje tehničke kvarove, čišćenje, tehnički pregled ili druge nepredviđene događaje koji bi sprečili normalnu upotrebu sadržaja akva parka, menadžment kompanije može u bilo koje vreme ograničiti upotrebu i ponude akva parka, u celini ili delimično. U takvim slučajevima, ne možete zahtevati smanjenje ili povraćaj ulaznice ili podnositi druge materijalne zahteve. Takođe, ako su određeni delovi prostora zatvoreni zbog događaja zatvorenog kruga, nema prava na povraćaj ili smanjenje cene ulaznice.

Isključivo iz sigurnosnih razloga, prostorije unutar akva parka su pod video nadzorom.
Snimcima se može pristupiti samo u slučaju sumnje, od strane ovlašćenih osoba i/ili kontrolnih i istražnih organa države, prema važećim propisima i u skladu sa pravilima GDPR-a. Oni služe sigurnosti i zaštiti imovine posetilaca kao i samog akva parka.

Osobe koje zbog ozbiljnih fizičkih ili mentalnih invaliditeta zahtevaju pomoć ili nadzor mogu posetiti akva park samo u prisustvu odrasle pratnje, koja preuzima punu odgovornost za pratnju osobu i čije se odobrenje dopunjuje odobrenjem same osobe koja je u pratnji.

Zabranjen je ulaz u akva park za:

 • Osobe koje pate od stanja koja mogu izazvati privremeni gubitak svesti, napade ili slična stanja
 • Osobe koje pate od kardiovaskularnih bolesti
 • Osobe koje pate od zaraznih bolesti, osobe sa otvorenim ranama, osipom ili bolestima koje mogu uznemiriti javnost
 • Osobe koje su pod uticajem alkohola ili droge
 • Osobe sa vrlo lošom higijenom, koja smeta drugima.

Ukoliko se nađete u takvoj situaciji i to ne prijavite na ulazu, preuzimate punu odgovornost za eventualno oštećenje Vašeg zdravlja ili bilo koji drugi incident koji se dogodi na teritoriji akva parka, kao i za svaki poziv da napustite prostoriju koje vam je dalo osoblje.

Deca mlađa od 14 godina koja nisu u pratnji odrasle osobe nisu dozvoljena. U slučaju svih maloletnika (ispod 18 godina), odgovornost za štetu ili nesreće koje su prouzrokovali, kao i za poštovanje Pravilnika, snose roditelji, ili u njihovom odsustvu staratelj, čak i ako roditelji ili staratelj ne prate dete. Roditelji ili odrasle osobe koje prate maloletnike direktno su odgovorne za bezbednost i nadzor dece i obavezne su da pročitaju i objasne deci opšte upute kao i one posebno posvećene objektima. Roditelji (odnosno osobe koje prate decu u odsustvu roditelja) će se popeti sa decom svaki put na početnu platformu za tobogane kako bi obezbedili pravilan položaj odgovarajućeg deteta na početku trke. Što se tiče primene kotizacija za ulaz, „dete“ se smatra osobom između 3 i 14 godina.

Osobe koje ne znaju plivanje nisu dozvoljene osim ako nisu u pratnji plivača. Pratilac će pažljivo nadgledati osobu koja ne zna da pliva. Ako ne znate plivati i ne prijavite to na ulazu, a zatim pristupite objektima akva parka, preuzimate punu odgovornost za svoje zdravlje, bezbednost i celovitost.

Životinje bilo koje vrste nisu dozvoljene.

Ulazak u akva park je zabranjen sa:

a) Smrtonosno ili nesmrtonosno oružje i svako drugi oruđe sposobno ili očigledno sposobno da lansira projektile ili prouzrokuje povrede, kao što su (npr): sva vatrena oružja, vazdušna, loptasta, industrijska, signalna (pištolji, revolveri, karabini, puške itd.); kopije i imitacije vatrenog oružja; lukovi, kose, katapulte; harpuni; uređaji za paralizu ili neutralizaciju; Taser oružja, imitacije vatrenog oružja ili upaljači itd.

b) Oštri predmeti/oružja i oštri predmeti – svaki oštar ili sečivni predmet koji može izazvati povredu, kao što su (npr): sekire/sekači; strelice i pikado; dereze/klizaljke; koplja; čekići; testere sa testerama bilo koje dužine; noževi; mačete; brijači i oštrice; mačevi, sablje, mačete; makaze sa sečivima dužim od 6 cm; alati za zanat koji mogu biti korišćeni kao oružje, kao što su bušilice i burgije, sekači, korisnički noževi, testere, odvijači, kopači, čekići, klešta, ključevi, čaure i podesni ključevi, baklje; proizvodi od stakla.

c) Otvoreni predmeti – svaki tupi predmet koji može izazvati povredu udarcem, kao što su: palice, štapovi, vesla, kijanke, štapovi za pecanje, oprema specifična za borilačke veštine.

d) Eksplozivne ili zapaljive supstance – bilo koja eksplozivna ili zapaljiva supstanca koja predstavlja rizik po zdravlje posetilaca, kao što su: municija; detonirajući objekti i osigurači; eksplozivi, granate, gasne boce; vatrometi; pirotehnički predmeti (uključujući petarde i vatromete); dim ili goriva, kao što su benzin ili dizel.

e) Hemijske i toksične supstance – bilo koje hemijske ili toksične supstance koje predstavljaju rizik po zdravlje posetilaca ili biološku opasnost, kao što su: kiseline i alkaloidi, korozivne supstance, živa, hlor; sprejevi za paralizu ili neutralizaciju; radioaktivni materijali; otrovi; infektivne ili biološke opasnosti – zaražena krv, bakterije, virusi.

Zabranjeno je privremeno napuštanje objekta, nakon blagajni ili kroz prostore koji nisu predviđeni za kretanje, osim u opravdanim slučajevima kratkog trajanja, koji su odobreni od strane osoblja na objektu (npr. čekanje osoba koje treba da budu pratnja, stvari ostavljene u automobilu, itd.). Zabranjeno je privremeno napuštanje objekta radi pušenja.

Prtljag i lični predmeti koji nisu namenjeni za korišćenje u akva parku trebalo bi da budu ostavljeni od strane posetilaca u pojedinačne ormariće koje odredi osoblje na recepciji. Pristup relaksacionim prostorima izvan tuševa dozvoljen je samo uz ručni prtljag koji sadrži predmete namenjene za određene aktivnosti unutar kompleksa maksimalne veličine 25×35 cm. Posetioci će dozvoliti osoblju da vizuelno ili taktilno provere sadržaj ručnog prtljaga po zahtevu kako bi se osiguralo da u njemu nema predmeta koji nisu dozvoljeni unutar kompleksa. Pristup sa torbom/tašnom većom od 25×35 cm dozvoljen je samo pratećoj deci uzrasta od 0-5 godina za predmete namenjene za negu ove dece.

Zbog ograničene veličine svakog pojedinačnog ormarića, kako bi se osiguralo da je što više ormarića dostupno, veliki prtljag može se ostaviti u posebnoj prostoriji za veliki prtljag. Posetilac će dobiti jedinstvenu oznaku koju će ostaviti u garderobi kako prtljag ne bi bio izgubljen. Posetilac može povratiti prtljag ostavljen u posebnoj prostoriji samo na osnovu oznake. U slučaju gubitka oznake, prtljag se ne vraća odmah, već tek nakon što osoblje akva parka dobije dovoljna uverenja i dokaze da prtljag pripada osobi koja ga traži.

Uplaćeni iznosi nisu refundabilni i ne nadoknađuju se ulaznicama ili drugim uslugama ili proizvodima koji su već plaćeni. Vaučeri ili drugi dokumenti za pristup koji su izgubljeni ili nisu iskorišćeni u roku važenja neće biti refundirani ili zamenjeni. Prilikom naručivanja usluge ili proizvoda (uključujući hranu/piće), dužni ste da proverite informacije na računu za narudžbinu; takođe, povrat novca proveravaće se odmah po prijemu računa; naknadne reklamacije neće biti uzete u obzir. Proizvodi koji nisu hrana ne mogu se probati i pakovanje ne može biti otvoreno. Proizvodi koji nisu hrana mogu biti vraćeni ili zamenjeni samo ako pakovanje nije otvoreno.

Posetioci su odgovorni za osiguravanje da ispune uslove za pristup i različite usluge koje nudi akva park, kao i da su upoznati sa pravilima kompleksa (na primer – dostupan je kupaći kostim, dovoljno su stari da koriste određeni objekat, itd.). Na posetiocima je da se informišu o dodatnim troškovima specifičnim za prolazak iz jedne oblasti u drugu kompleksa, kao i dodatne troškove za razne usluge i proizvode. Nema povraćaja iznosa plaćenih na osnovu toga što određeno pravilo ili uslov za korišćenje objekata nije bio poznat.

Posebne ponude bilo koje vrste u akva parku, bilo da su stalne ili privremene, se ne mogu kombinovati.

Pristupna narukvica i iznajmljeni/pozajmljeni predmeti moraju biti čuvani od strane svakog posetioca kako bi se izbegao gubitak. Pristupna narukvica se mora nositi na ruci i nigde drugde na telu tokom celog boravka, uključujući kupanje, i ne sme se ostavljati bez nadzora. Nepoštovanje ovih odredbi implicira, u slučaju gubitka, krivično ponašanje s strane posetioca. Dokaz o pravilnom ispunjenju obaveze čuvanja će biti pružen, u slučaju spora, od strane posetioca. Na kraju posete, narukvica se predaje osobi koja ju je nosila (nije prihvatljivo da jedna osoba predaje više od jedne narukvice, osim u slučaju osoba koje prate decu ili druge osobe koje treba da budu pratioci).

U slučaju gubitka ili uništenja narukvice, nadoknada od 200 lei-a će biti isplaćena (ako posetilac zna i navede broj narukvice) ili 400 lei-a (ako posetilac ne navede broj narukvice). U slučaju gubitka iznajmljenog bade-mantila, nadoknada od 125 lei-a će biti isplaćena. U slučaju gubitka iznajmljenog peškira, nadoknada od 85 lei-a će biti isplaćena. Iste sume će biti isplaćene za svaki od gore navedenih proizvoda u slučaju oštećenja proizvoda takvog da oštećenje ne može biti otklonjeno pranjem/čišćenjem. Troškovi za gubitak/oštećenje su navedeni u trenutnom cenovniku.

Plaćanje ulaznice omogućava pristup samo području za koje je ulaznica kupljena i ne daje pravo na pristup drugim područjima ili dodatnim uslugama ili programima (kao što su peškiri, kupaći kostimi, hrana, piće, itd.), koji se kupuju posebno. Objekti koji se nalaze na određenom području akva parka namenjeni su isključivo posetiocima koji su kupili prava pristupa za to područje i ne smeju se koristiti od strane drugih posetilaca.

U akva parku se ne prave rezervacije za objekte kompleksa, osim ako nije izričito navedeno na veb-sajtu ili u promotivnim materijalima (na primer, rezervacije su dozvoljene za usluge masaže ili smeštajne objekte). Rezervisane masaže mogu se otkazati do 90 minuta unapred, inače će biti naplaćen trošak ove usluge.

Naknada za pristup ne garantuje dostupnost ležaljki u akva parku, jer one mogu biti zauzete unutar granica dostupnih mesta.

Zabranjeno je zauzimanje ležaljki bez prisustva osobe koja ih koristi (na primer, nije dozvoljeno rezervisanje stavljanjem peškira ili predmeta na slobodnu ležaljku), na određenim područjima kompleksa, označenim u skladu s tim. Na tim područjima, dužni ste osloboditi ležaljku (tj. ukloniti svoje stvari sa ležaljke) ako je ne koristite u bilo kom periodu izvan korišćenja objekata u kompleksu. Na odgovarajućim područjima, ako ostavite lične stvari na ili blizu ležaljke bez prisustva, izričito pristajete da osoblje akva parka ima pravo da uzme stvari koje ste ostavili na ili blizu ležaljke i da ih stavi i ostavi na mestima za čuvanje namenjenim tim stvarima. Mesta za čuvanje preuzetih stvari sa ležaljki biće označena u skladu s tim.

IV. PRAVILA PONAŠANJA

Posetioci su obavezni da se ponašaju na način koji ne ugrožava bezbednost, mir, red, higijenu i čistoću prostora akva parka.

Atrakcije i objekti (npr. tobogani, igrališta, saune, toaleti, itd.) mogu se pristupiti/koristiti samo tokom određenih radnih sati za svaku od njih. Instrukcije na tablama svih atrakcija i zahtevi osoblja, izdati u skladu sa ovim Pravilima, moraju se poštovati. Takođe je obavezno poštovati posebne propise nekih objekata/atrkacija, koji su vidljivo istaknuti na mestu svakog takvog objekta/atrkacije (npr. tobogani, igrališta, saune, itd.).

Imajući u vidu potrebu za pločicama na podovima, ali i vlažno okruženje, s obzirom na specifičnosti lokacije, akva park upozorava da postoji povećan rizik od klizanja širom objekta. Svaki posetilac treba da bude svestan povećanog rizika od nesreća na objektu zbog vlažnih/klizavih površina. Zbog toga će posetioci posebno obratiti pažnju u bazenima, na toboganima i u oblastima za kupanje.

Imajući u vidu prethodni pasus, preporučuje se da posetioci u svim delovima akva parka uvek nose obuću/papuče koje nisu klizave/protivklizne. Roditelji i staratelji koji imaju druge osobe ili decu na staranju biće odgovorni za nošenje obuće/papuča koje nisu klizave/protivklizne od strane dece i osoba pod njihovim staranjem ili nadzorom. Ukoliko vi, kao posetioci, ne poštujete ovo pravilo, preuzimate na sebe svu štetu/povrede i štete koje su prouzrokovane nepoštovanjem i oslobađate akva park od bilo kakve odgovornosti u vezi s tim. Nakon presvlačenja u svlačionicama, u bilo kojem delu akva parka nije dozvoljeno nositi uličnu obuću ili obuću koja je nošena vani. Nije dozvoljeno nositi obuću u saunama, i peškir se mora postaviti ispod stopala kada stojite na stepenicama.

U zavisnosti od broja prisutnih posetilaca na objektu, osoblje akva parka će odlučiti o mogućnosti korišćenja sportskih, igračkih ili animacijskih predmeta (lopti, ronilačke opreme, itd.). Ako vas osoblje akva parka obavesti da nije dozvoljeno koristiti sportski, igrački ili animacijski predmet, morate se pridržavati te odluke.

Ako primetite da su kabina, svlačionica ili bilo koji drugi prostor u lošem stanju higijene ili integriteta, kao posetilac, dužni ste odmah obavestiti osoblje.

Kao pravilo, kabine za presvlačenje koristiće jedna osoba, s sledećim izuzecima: roditelji (odnosno druge osobe koje brinu o deci) mogu pratiti decu mlađu od 14 godina; osobe koje prate druge osobe kojima je potrebna pomoć.

Svaki posetilac akva parka dužan je da koristi tuševe pre ulaska u oblast bazena i tobogana, bez obzira da li koriste objekte u ovoj oblasti ili ne.

U različitim delovima kompleksa koristiće se samo odeća koja je adekvatna za tu oblast na sledeći način:

 • U svim oblastima, osim u prostoru za presvlačenje, strogo je zabranjeno nositi uličnu/spoljašnju odeću
 • Takođe, od ulazne oblasti strogo je zabranjeno ulaziti u kupaće kostime koji su nosili van akva parka
 • U oblastima bazena i tobogana, dozvoljena je lagana odeća koja prethodno nije nošena van akva parka, ali bez ulaska u bazen ili tobogan
 • Pristup vodi, bazenima ili toboganima je dozvoljen samo u kupaćem kostimu.
 • Sledeći komadi odeće nisu kupaći kostimi (spisak je ilustrativan):
  • Bilo koja vrsta donjeg veša, čarape bilo koje vrste;
  • Šorc bilo kog tipa, osim kupaćih šortsa, majica, prsluk;
  • Odeća (šorcevi, bluze, farmerke, kombinezoni, odelo, itd.) od sledećih materijala: keper, materijal farmerki, teksas, flanel, platno od konoplje, koža, lan, pamučna tkanina, krep materijal, svila, frotir, baršun, vuna. Dozvoljeni su šortsevi i kupaći kostimi od pamučnog materijala, posebno za kupanje.
  • Odeća (šorcevi, bluze, farmerke, odela, kostimi, itd.) za druge aktivnosti ili sportove, uključujući one od sintetičkih materijala poput spandeksa, akrila, najlona, sintetičke svile (na primer: acetat) (primeri: biciklistički kostimi, oprema za fudbal, itd.).

Sledeći komadi odeće čine kupaće kostime:

 • Posebne kupaće gaćice/šorts za kupanje/plivanje;
 • Posebne kratke pantalone za kupanje/plivanje (šortsevi);
 • Ženski kupaći kostimi, jednodelni ili dvodelni

U slučaju kršenja ovog pravila, osoblje akva parka će vas zamoliti da napustite bazen ili vam uskratiti pristup toboganima.

 • U saunama je zabranjeno nositi odeću osim kupaćih kostima i obavezno je koristiti peškir.

 • Izlaganje bez gornjeg dela kupaćeg kostima kod žena nije dozvoljeno u kompleksu akva parka.

Upotreba sapuna ili drugih sredstava za čišćenje tela ili kreme za telo nije dozvoljena izvan kabina za tuširanje. Iz higijenskih razloga, masaže četkama ili korišćenje pilinga nisu dozvoljeni u kompleksu. Postupci za održavanje tela upotrebom sredstava za uklanjanje dlačica i/ili uređaja nisu dozvoljeni.

Duga, labava kosa nije dozvoljena u bazenu ili na toboganima (preporučuje se korišćenje kape za kupanje ili barem ukosnice za kosu).

Deca do 3 godine moraju nositi posebne vodene/pelene za kupanje u bazenu. Deca do 5 godina moraju nositi plivačke peraje ili druge uređaje kako bi ih održali na površini vode i van opasnosti. Deca mlađa od 5 godina koja ulaze u bazene bez sistema zaštite moraju preuzeti sve rizike na sebe, što se tiče roditelja ili staratelja.

Kolica će biti ostavljena na određenom mestu i neće im se dozvoliti ulazak u sedišna područja, počevši od izlaza iz svlačionice.

Zabranjeno je blokirati vrata (posebno vrata za hitne slučajeve) ili ventilacione otvore na staklenim fasadama ležaljkama, torbama, peškirima ili drugim predmetima.

S obzirom na potrebu za tišinom i opuštanjem svih posetilaca, zabranjeno je glasno pričanje, vikanje, korišćenje vulgarnih ili agresivnih izraza u celom akva parku. Takođe, cela zona za kupanje i opuštanje, kao i saune i parne kupelji, biće mirne.

Emotivni izrazi i intimni razgovori trebalo bi da budu pristojni i bez ometanja ljudi oko sebe. Intimni fizički kontakti kažnjivi su zabranom pristupa – bez povraćaja već plaćene ulaznice – i, ako je potrebno, nadležnim organima će biti obavešteni.

Intoksikacija alkoholom ili drugim psihoaktivnim supstancama (opijenost, pijanstvo, itd.) je zabranjena, dok je razumno konzumiranje alkohola dozvoljeno. Akva park zadržava pravo da ograniči ili odbije posluživanje alkohola na individualnoj osnovi, u zavisnosti od okolnosti, kao i da zabrani osobama koje su opijene konzumiranje alkohola i da ih udalji sa prostora – (a u slučaju ugrožavanja ili ometanja aktivnosti drugih posetilaca, neće im biti vraćena već plaćena ulaznica).

Svaki posetilac je dužan da se ponaša na način da ne uznemirava druge posetioce.

V. KORIŠĆENJE SAUNA, TERAPIJA I MASAŽA ZA TELO

Posetioci neće koristiti saunu duže od 10 minuta neprekidno. Produljeno izlaganje u sauni može izazvati mučninu, vrtoglavicu i onesvešćivanje, a kod osoba s zdravstvenim problemima ozbiljne nesreće.

U sauni nije dozvoljeno unošenje obuće, odeće, hrane ili pića.

Telefoni, tableti ili uređaji koji imaju litijum-jonsku bateriju, kao i spoljne baterije, treba da ostanu van saune, jer postoji rizik od eksplozije ili kontaminacije štetnim elementima koje bi posetioci mogli udahnuti u sauni. Sportski satovi i fitnes narukvice smeju se koristiti samo ako su sertifikovani kao vodootporni i otporni na temperaturu, u suprotnom akva park neće biti odgovoran za eventualna oštećenja ili druge štete na njima ili drugim predmetima ili posetiocima.

Zabranjeno je ulaziti u saunu s papučama/papučama i bade-keceljom, koje će biti ostavljene vani na ulazu.

Unutar sauna, treba koristiti peškir dovoljno veliki za celo telo (uključujući i ispod stopala) i postaviti ga na klupu pre sedenja kako bi se izbegla kontaminacija klupa. Alternativno, mogu se koristiti dva peškira, jedan za telo i jedan koji se postavlja ispod stopala.

Sve vrste metala, plastike ili drugog nakita koji može biti deformisan na visokim temperaturama moraju se skinuti pre ulaska u saunu, u suprotnom akva park neće biti odgovoran za eventualna oštećenja ili druge štete na tim objektima ili posetiocima.

Rezervacije za sedenje u sauni se ne prihvataju. Nepažnjeni ili napušteni predmeti u sauni će biti uklonjeni od strane ovlašćenog osoblja.

S obzirom na veoma visoku temperaturu i, po potrebi, vlažno okruženje, difuzno svetlo, stepenišne klupe i različiti izvori toplote ili različite arome koje se koriste, pristup sauni se vrši na sopstvenu odgovornost, uz povećanu opreznost, a pristup osobama sa kardiovaskularnim problemima je zabranjen – vaskularni, sa febrilnim stanjem, sa niskim ili visokim krvnim pritiskom, sa ozbiljnim kardiovaskularnim ili bronho-pulmonalnim oboljenjima, pod uticajem alkoholnih pića, antikoagulanasa, antihistaminika, vazokonstriktora, vazodilatatora, stimulansa, narkotika ili sedativa, itd., kao i trudnicama ili tokom menstruacije. Kao pravilo, samo potpuno zdrave osobe mogu koristiti saune. Ako imate bilo kakve sumnje u vezi sa svojim zdravljem, preporučujemo da se posavetujete sa lekarom pre upotrebe sauna kako biste izbegli moguće komplikacije.

Tokom korišćenja saune dužni ste da pratite instrukcije iz Pravila, postavljene instrukcije i uputstva osoblja.

Maloljetnicima mlađim od 14 godina nije dozvoljen pristup prostoru saune i saunama.

Radi pravilne higijene, tuširanje je obavezno kako pre ulaska u saune, tako i nakon toga, a ulazak u saunu će se obaviti tek nakon što se papuče i ogrtači ostave vani na ulazu u saunu.

Nakon posete sauni, sledi faza povratka na normalnu telesnu temperaturu. Nakon svake posete sauni, rashladite se pod jednim od tuševa u blizini saune kako biste vratili telesnu temperaturu u normalu, pokrenuli cirkulaciju krvi i očistili telo.

Papuče/papuče i bade-kecelje treba ostaviti van ulaza u saune.

Unutar sauna, treba koristiti peškir dovoljno veliki za celo telo (uključujući i ispod stopala) kako bi se izbegla kontaminacija klupa. Alternativno, možete koristiti dva peškira, jedan za telo i jedan na koji ćete postaviti stopala.

Uvođenje i korišćenje sopstvenih infuzijskih rastvora u saunama strogo je zabranjeno. Infuzije će vršiti samo osoblje akva parka.

Nakon završetka termalnog kupanja ili saune, uključujući neophodno snižavanje telesne temperature, posetioci će se prekriti bade-mantilom ili peškirom. Ovo važi i za gastronomski deo.

Zabranjeno je pokrivanje tehničke opreme sauna (npr. radijatori, ventilacioni otvori, grejna ograda/sauna peći, zaštitne rešetke i termometri) predmetima ili peškirima zbog opasnosti od požara!

VI. TERAPIJA TELA, MASAŽA I NEGA LICA

Naručivanje i rezervacije za terapije masaže, terapije tela i tretmane lica vrše se za posebne kabine namenjene ovim postupcima na recepciji određenog područja. Osobe mlađe od 18 godina ne mogu kupiti tretmane tela, tretmane lica i masaže. Recepcioner ima pravo da zatraži potvrdu o starosnoj dobi aplikanta.

Cena terapija/tretmana nije uključena u cenu ulaznice. Tretmani lica su posebna, dodatna usluga koja se može kupiti samo uz dostupnost.

Ne mogu prisustvovati sesijama masaže i/ili terapije tela:

 • trudnice. To zahteva uput lekara i može se obaviti samo od strane akreditovanih specijalista za terapiju trudnoće
 • osobe s venskom trombozom (krvni ugrušci na venama/arterijama, oštećenje zida vene/arterije), bolne i izražene proširene vene
 • osobe s hipertenzijom, oscilirajućom ili u akutnom stanju hipertenzije
 • osobe koje imaju otvorene rane, prelome, kožne bolesti ili su nedavno operisane, pate od endokrinih-metaboličkih bolesti poput dijabetesa ili bolesti štitne žlezde, imaju groznicu

Posetilac je dužan da prijaviti svoje zdravstveno stanje, propisanu terapiju i/ili hronične bolesti prilikom rezervacije masaže/terapije tela. Recepcioner zadužen za ovaj sektor proverava verbalnom anamnezom alergije, nedostatke i stanje klijenta. Potpisivanjem vaučera za masažu, klijent je odgovoran za prijavljeno zdravstveno stanje i efekat masaže/terapije na njega/nju.

Pritisak, sekvenca rada i tehnika koja se koristi razlikuje se za svaki tip terapije. Informacije se daju od strane recepcionera, a tretman se obavlja prema utvrđenom protokolu.

VII. TOBOGANI I IGRALIŠTA

Budući da su tobogani sportska oprema – njihova upotreba uključuje specifične rizike sportskih aktivnosti, koje preuzimate kao korisnik! Istovremeno, postoji rizik od povrede čak i prilikom korišćenja uređaja koji je izgrađen, testiran i održavan u skladu sa standardima, čak i ako korisnik poštuje pravila upotrebe.

Pre upotrebe obavezno je i vaša odgovornost da pročitate i razumete uputstva za upotrebu tobogana. Roditelji su direktno odgovorni za bezbednost i nadzor svoje dece i obavezni su da pročitaju i objasne uputstva svojoj deci pre nego što pristupe igralištima ili toboganima.

Roditelji/staratelji neće dozvoliti deci da koriste tobogan bez nadzora – preuzimajući potpunu odgovornost za posledice bilo kakvih nesreća zbog nedostatka nadzora.

Pravila/uputstva za upotrebu tobogana mogu se pronaći na uputnim tablama pored svakog tobogana. Posetioci će poštovati ova pravila i uputstva. Svrha bilo kakvih ograničenja upotrebe navedenih na ovim tablama je pre svega obezbeđivanje sigurnosti posetilaca. U slučaju nepravilne upotrebe posetioci preuzimaju rizik od povrede.

Upotreba tobogana od strane:

 • ljudi pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci;
 • osobe koje ne znaju plivati;
 • osobe ispod starosne ili visinske granice naznačene na znakovima ili suprotno uputstvima u Pravilima i objavljenim

Posebno treba obratiti pažnju na sledeća pravila:

 • penjanje na tobogane obavlja se sa dodatnim oprezom i poštovanjem prema drugim posetiocima;
 • trčanje je strogo zabranjeno!
 • tobogane možete koristiti tek nakon što je staza očišćena, ostavljajući dovoljno prostora i vremena za bezbednost ispred; odgovornost posetioca je da se uveri, pre lansiranja tobogana, da je prošlo dovoljno vremena od trenutka kada je prethodna osoba lansirala tobogan.
 • morate poštovati objavljena sigurnosna uputstva, elektronske ekrane i, tamo gde postoje, kapije i uputstva za pristup;
 • posetioci moraju odmah napustiti područje izlaza tobogana nakon korišćenja tobogana; posetioci koji ne napuste područje izlaza tobogana odmah odgovaraju za sve nesreće izazvane time

Akva park nije odgovoran za oštećenje/uništenje kupaćih kostima prouzrokovano korišćenjem tobogana. Na toboganima su posebno zabranjeni:

 • bilo koji položaj klizanja osim onog propisanog u uputstvima;
 • okretanje lica/leđa u toboganu
 • zaustavljanje u oblasti tobogana ili na izlazu tobogana
 • upotreba tobogana bez ovratnika
 • penjanje i spuštanje niz tobogan
 • stajanje u toboganu

Posetioci moraju poštovati starosna ograničenja na svakom tipu tobogana. Na području tobogana, deca će biti nadgledana u svakom trenutku od strane roditelja/staratelja ili odrasle osobe ovlašćene od strane roditelja ili staratelja.

U slučaju kršenja pravila koja se odnose na tobogane i igrališta, pristup prostorijama može biti zabranjen bez povraćaja već uplaćenih iznosa.

VIII. TERMALNI BAZENI

Termalna voda ima terapijsko dejstvo ako je preporučuju kvalifikovani medicinski stručnjaci ili specijalno određeno osoblje akva parka zaduženo za ovaj sektor.

Termalna voda nije preporučljiva za osobe koje boluju od sledećih stanja:

 • Hipertenzija
 • Angina pektoris
 • Oporavak nakon moždanog udara
 • Infarkt miokarda
 • Poremećaji srčanog ritma
 • Zatajenje srca
 • Tromboflebitis
 • Cista na jajnicima
 • Plućna tuberkuloza
 • Infektivne bolesti
 • Maligni tumori
 • Trudnoća
 • Epilepsija
 • Mentalni poremećaji

Ukoliko imate bilo kakve sumnje u vezi sa vašim zdravljem, preporučujemo da se posavetujete sa lekarom pre nego što se upustite u termalne kupke kako biste izbegli moguće komplikacije.

Preporučujemo postepeno povećanje trajanja termalne kupke od maksimalno 15 minuta do 45 minuta tokom nekoliko dana. Produženo kupanje u termalnoj vodi se ne preporučuje, a svaki posetilac preuzima sve efekte kupanja tokom dužih perioda.

Plivanje i skakanje su zabranjeni u termalnim bazenima.

Napominjemo da temperatura termalne vode ne može strogo da se kontroliše, i posetioci prihvataju i preuzimaju da se temperatura ne može garantovati od strane akva parka i da može dostići određeni stepen netolerancije za organizam.

Akva apark ne preporučuje kupanje dece mlađe od 3 godine u termalnim bazenima. Roditelji ili staratelji koji zanemare ovu preporuku preuzimaju punu odgovornost za efekte takvih kupki na decu.

Prilikom napuštanja termalnih bazena, posetiocima se savetuje da se istuširaju.

IX. SPECIJALNE ODREDBE

U akva parku strogo je zabranjeno:

 • Korišćenje visokih tonova, agresivnih tonova, vikanje;
 • Uvredljivi izrazi i nepristojni izrazi/gestovi
 • Bilo kakvo fizičko nasilje (uključujući „šalu“, guranje drugih posetilaca, itd.)
 • Pristup sa bilo kakvim predmetima/dodacima na toboganima, osim kupaćih kostima i narukvice za pristup (satovi, nakit, ukrasi, elektronska oprema)
 • Pristup sa majicama u bazenima ili na toboganima (posebno su zabranjene široke majice na toboganima). Dozvoljene su specijalne kupaće majice od neoprena ili sličnih materijala
 • Korišćenje mobilnih telefona na način koji ometa druge ljude (npr. glasno razgovaranje ili fotografisanje drugih ljudi bez njihove dozvole)
 • Pristup mobilnom telefonu u bazen, tobogane ili saunu
 • Pristup sa uređajima za snimanje, fotografisanje ili snimanje u bazenu ili na toboganima
 • Profesionalno fotografisanje i/ili snimanje (uključujući korišćenje telefoto kamera ili drugih profesionalnih uređaja) kao i fotografisanje i snimanje drugih ljudi ako to ometa te druge ljude ili krši njihova prava. U takvim slučajevima isključivo ste odgovorni za kršenja prava drugih ljudi
 • Čupanje ukrasnog bilja (prirodnog ili veštačkog) ili njihovih listova, penjanje po ovim biljkama, lomljenje cvetova
 • Prljanje/zagađivanje kupališta i bazena (npr. mokrenje i druga telesna izlučivanja u vodi, pravljenje čaša, pranje kozmetičkih maski, itd.)
 • Blokiranje izlaza u hitnim situacijama sa ležaljkama ili drugim objektima;
 • Hodanje bosi ispred ormara za garderobu
 • Pristup sa uličnom odećom ili obućom u tuševe, kao i celom prostoru za opuštanje;
 • Sisanje, brijanje ili farbanje kose
 • Izvođenje pedikira ili manikira van posebno dizajniranih kozmetičkih tretmanskih prostora
 • Unos ili konzumiranje hrane ili pića (posebno alkoholnih pića) kupljenih izvan kompleksa, kao i predmeta zabranjenih Pravilnikom.
  Posebni predmeti, hrana i pića mogu se uneti i konzumirati na prostoru za posetioce mlađe od 3 godine
 • Pomeranje hrane ili pića sa jednog dela prostorije na drugi
 • Konzumiranje hrane ili pića u bazenu ili na toboganu
 • Unošenje oružja bilo koje vrste ili alata i/ili pomagala na prostor
 • Pljuvanje po podu
 • Pušenje, uključujući pušenje na otvorenom (uključujući elektronske cigarete). Izuzetak su posebno opremljena mesta za pušenje sa pepeljarama na otvorenom prostoru objekta
 • Ulazak ili izlazak iz bazena na bilo koji način osim stepenicama i stepenicama. Ovo pravilo je neophodno zbog opasnosti od povreda prilikom pokušaja pristupa ili izlaska sa ivica bazena i njihovih pokrivača. Poštovaće se uputstva na tablama bazena, gde postoje
 • Stavljanje peškira, haljina, majica ili drugih predmeta na ručke za hvatanje
 • Skakanje u vodu sa ivice bazena ili guranje ili bacanje drugih ljudi u vodu
 • Izvođenje gimnastičkih vežbi na pristupnim stepenicama ili rukohvatima
 • Nošenje papuča/patofni ili plivanje u vodi
 • Unošenje i korišćenje dušeka ili drugih igračkih rekvizita u vodi
 • Unošenje i korišćenje radio-aparata, televizora, muzičkih ili signalnih instrumenata, društvenih igara ili drugih bučnih igara, dvogleda, audio zvučnika
 • Distribucija bilo kog reklamnog materijala, uključujući i na parkingu
 • Organizovanje prikupljanja novca ili donacija bilo koje vrste bez saglasnosti Akva parka
 • Korišćenje bilo kog dela Akva parka u komercijalne, ilegalne, nemoralne ili druge nepravilne svrhe.

Hrana i piće u restoranima sme se konzumirati samo u posebno dizajniranim restoranskim prostorima, na terasama, na otvorenim ili barskim prostorima. Pića u nepropusnim plastičnim, polikarbonatnim ili kartonskim posudama takođe se mogu konzumirati na prostoru za ležaljke.

X. ODGOVOR

Sve prostorije i instalacije u akva parku biće korišćene s pažnjom i odgovornošću od strane posetitelja.

Svaki posetiteljj odgovoran je za štetu nastalu njegovim postupcima ili ponašanjem, poput nepravilne upotrebe, prljanja ili oštećenja opreme/objekata u akva parku. Svaki posetitelj takođe je odgovoran za svaku štetu koju nanese trećim osobama (uključujući materijalnu ili nematerijalnu štetu nanetu drugim posetiteljima).

Roditelji su odgovorni za štetu koju su uzrokovala deca ili nesposobne osobe u skladu sa građanskim pravom.

Osim bilo kojih drugih obaveznih uzroka odgovornosti predviđenih zakonom ili navedenih u nastavku, kao i osim slučajeva više sile ili slučajnih okolnosti, akva park neće biti odgovoran prema vama, kao posetitelju, za bilo kakvu vrstu štete, ozlijede ili oštećenje vaše imovine, kao rezultat vašeg boravka u akva parku ili zbog korišćenja suprotno ovim Pravilima objekata i usluga koje nudi akva park.

Akva park je odgovoran za štetu nastalu na životu, telesnom integritetu ili zdravlju posetitelja samo ako se dogode kao rezultat delovanja ili propusta akva parka u vezi sa sigurnošću u upotrebi proizvoda i usluga. Korelativno, akva park nije odgovoran za štetu nastalu na vašem životu, tjelesnom integritetu ili zdravlju kao posetitelju, ako su te štete uzrokovane vama ili ako se dogode kao rezultat nepoštovanja ovih Pravila ili u drugim okolnostima koje pretpostavljaju vašu krivicu, kao i ako su uzrokovane od strane drugih osoba ili proizašle iz njihove krivice ili ako uzrok njihovog nastanka nije poznat.

U slučaju tretmana tela ili kozmetičkih tretmana (npr. maske ili kozmetički tretmani, infuzije, itd.), akva park nije odgovoran za moguće iritacije kože uzrokovane njima – vaša je odgovornost konsultovati stručnjaka u području kako biste saznali može li takav tretman uticati na zdravlje/telesni integritet. Ova odredba primenjivaće će se i na bojenje odeće u kontekstu takvih tretmana tijela ili kozmetičkih tretmana.

Vi, kao posetitelj, prihvatate i slažete se da akva park nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu ili oštećenje koje ste pretrpeli u kontekstu vašeg boravka u akva parku ili u vezi s korišćenjem objekata i usluga koje nudi akva park. Na primer:

Akva park se ni na koji način ne smatra odgovornim za krađu vaše imovine na prostoru kompleksa. Posetiteljima se izričito savetuje da ne donose vredne predmete (npr. nakit, elektroniku, vrednu odeću/opremu) na prostor kompleksa. Međutim, ako posetitelj ipak ima vredne predmete kod sebe, savetuje se da ih ostavi u posebnim ormarićima za vrednosti. Međutim, akva park ističe da su posebni ormarići za vrednosti usluga koja se nudi kupcima, i njihovo pružanje ne podrazumeva da je akva park odgovoran za sadržaj koji je pohranjen u njima. Akva park ne preuzima nikakvu odgovornost za nadzor ili čuvanje robe koju posetitelji unesu na prostor (uključujući parkiranje). Odredbe ovog paragrafa primenjivaće će se na robu odloženu i u ormaru za garderobu i u ormariću za vrednosti. Ostavljanje novca i vrednih predmeta u ormariću ili ormariću za vrednosti ne implicira nikakvu obavezu s strane akva parka u pogledu položene robe. Akva park takođe nema obavezu čuvanja ili sigurnosti robe, što prema zakonu spada u odgovornost depozitara. Nadalje, strogo je odgovornost posetitelja akva parka da zatvori ormarić i/ili ormarić za vrednosti nakon upotrebe, da proveri njegovo pravilno zatvaranje i da čuva ključ ili narukvicu za pristup na sigurnom.

 • Akva park nije odgovoran ni na koji način za uništenje, oštećenje ili kvar vaše imovine na prostoru akva parka, bez obzira na to kako su se dogodili (npr. polivanjem vodom, padanjem ili dobrovoljnim ulaskom u bazene, padom na nogu, udarom itd.);
 • Akva park nije odgovoran za integritet/stanje vozila na parkiralištu, niti za robu ostavljenu unutar vozila; za vozila parkirana na parkirališnim mestima akva park ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu, uništenje ili krađu. Sve na parkiralištu i na svim prometnim površinama kompleksa važe opšti uslovi i pravila.
 • Akva park ne preuzima odgovornost za moguće promene boje, diskoloracije ili estetska ili materijalna oštećenja kupališne odjeće ili nakita/satova, budući da se mogu pojaviti kao rezultat sastava ili temperature vode (sumpor, termalna voda)
 • Akva park nije odgovoran za štetu koju posetiteljima uzrokuju slučajevi više sile, slučajni događaji, nesreće ili kvarovi uzrokovani uzrocima koji nisu krivica akva parka (npr. prekid napajanja električnom energijom)

Posetioci koji pronađu napuštene ili izgubljene predmete na prostoru ili na parkingu treba da ih predaju na recepciji. Svi predmeti zaboravljeni nakon završetka javnog programa se sakupljaju i čuvaju na sledeći način:

 • Dragocenosti (uključujući, ali ne ograničavajući se na: telefone, tablete, vredan nakit, laptopove, elektroniku, sume novca veće od 100 lei, itd.) biće čuvane tokom zakonskog roka od 10 dana; nakon isteka zakonskog roka, ovi predmeti se predaju nadležnim organima;

 • Predmeti niske vrednosti biće čuvani tokom perioda od 6 meseci, nakon čega će biti donirani udruženju ili neprofitnoj instituciji.

Vi, kao posetilac akva parka, implicitno pristajete na sledeće, nakon završetka formalnosti pristupa:

 • Slažete se sa pravom akva parka da odredi koje su stavke vredne ili nisu (nismo zakonski obavezani da ih profesionalno procenjujemo)
 • saglasni ste sa donacijom izgubljenih i nepreuzetih predmeta, kako je odlučio akva park, nekoj neprofitnoj asocijaciji ili instituciji, a kompanija je ovim ugovorom ovlašćena od strane vas da izvrši ovu donaciju – ali ručno.

Sa završetkom letnje sezone i dolaskom hladnijeg vremena, mogu postojati ograničenja u korišćenju objekata, kako na parkingu i otvorenim prostorima, tako i u baštama i prostorijama sa otvorenim bazenima akva parka. Korišćenje otvorenih prostora tokom zime je u principu na vašu sopstvenu odgovornost.

XI. OGRANIČAVANJE I ZABRANA PRISTUPA

Pristup je zabranjen ako imate simptome ili se sumnja da ste zaraženi virusom COVID-19. Ako postoji sumnja na infekciju virusom COVID-19 među posetiocima unutar kompleksa, zbog simptoma ili drugih relevantnih informacija, akva park će proglasiti trenutno raskidanje ugovora zaključenog s vama.

Ako ne poštujete obaveze navedene u ovim propisima, akva park ima pravo da proglasi trenutno raskidanje ugovora zaključenog s vama — raskid ugovora se dešava u trenutku kada vas usmeno obaveste osoblje akva parka da imate obavezu napustiti prostorije, bez ikakvih drugih formalnosti ili potrebe za intervencijom sudova ili organa javnog reda; ako osoblje akva parka smatra da vaše kršenje obaveza nije ozbiljno, dobićete samo usmenu opomenu, nakon čega će raskid ugovornih odnosa biti obavešten nakon sledećeg utvrđivanja povreda propisa;

Akva park vas obaveštava da će svako kršenje ovih pravila i propisa ODMAH rezultirati akva parkom korišćenjem prava da raskine ugovor i zabrani vam pristup kompleksu:

 • bilo kakvi akti fizičkog ili verbalnog nasilja ili agresije
 • verbalni napadi bilo koje vrste ili bilo kakvo drugo uznemiravanje, nepristojno, agresivno ili neodgovarajuće ponašanje prema ženskim osobama
 • glasno razgovaranje, agresivan ton, buka
 • uvredljivi izrazi i nepristojni gestovi i bilo kakvo nepristojno ponašanje
 • ugrožavanje sigurnosti i reda
 • ometanje drugih posetilaca na bilo koji način

Ako je akva park proglasio raskid ugovora, a osoblje vas je obavestilo da imate obavezu da napustite objekat, odmah morate predati predmete koji pripadaju akva parku (uključujući i pristupnu narukvicu), platiti cenu usluga (ako je primenjivo) i odmah, u redu i tišini, napustiti prostorije. U slučaju da ne poštujete odredbe ovog pasusa, preuzimate odgovornost da će vas bezbednosno osoblje akva parka odvesti do izlaza i predati nadležnim vlastima (zaštitno i bezbednosno preduzeće koje deluje unutar i izvan prostorija ili policija, po potrebi). Ako pružate otpor, prihvatate posledice da osoblje obezbeđenja akva parka ima pravo da koristi sve neophodne mere, uključujući silovito ili nevoljno rukovanje vama kako bi vas izveli iz kompleksa i predali vlastima. U slučajevima raskida ugovora zbog nepoštovanja posetilaca, plaćena cena ulaza neće biti refundirana.

Ako akva park proglasi raskid ugovornih odnosa, a osoblje vam naznači da imate obavezu da napustite prostorije, kao i ako ne platite dospela finansijska potraživanja prilikom izlaska, Akva park ZADRŽAVA PRAVO DA NE ZAKLJUČI NOVI UGOVOR SA VAMA I DA ZABRANI PRISTUP SVOJIM OBJEKTIMA I PROSTORIJAMA NA NEODREĐENI PERIOD. U takvom slučaju više nećete imati pravo da uđete u prostorije akva parka (uključujući parking), i prihvatate da ta zabrana ne može biti zasnovana ni na jednom razlogu diskriminacije. U slučaju osoba koje pokušaju da uđu na prostorije uprkos zabrani, biće podnet izveštaj policiji za odgovarajuće prekršaje.

Oni koji ilegalno ulaze ili pokušavaju da uđu na akva parkovu imovinu ili prostorije, ne plaćajući ulaznicu ili koristeći prevarantski način plaćanja usluga, kao i koristeći pristupne puteve koji nisu otvoreni za javnost, biće odmah izbačeni sa prostora, i nadležne policijske organe će biti obavešteni o njima.

XII. NEDISKRIMINACIJA

Diskriminatorski stavovi ili ponašanje nisu tolerisani u akva parku. Svaki oblik diskriminacije zasnovan na rasi, nacionalnosti, etničkom poreklu, jeziku, religiji, socijalnoj kategoriji, uverenjima, polu, seksualnoj orijentaciji, dobi, invaliditetu, itd., ili na osnovu bilo kriterijuma koji ima za cilj ili efekat ograničavanja korišćenja ili izvršenja, pod jednakim uslovima, bilo kojih pravnih prava je zabranjen.

XIII. UPRAVLJANJE LIČNIM PODACIMA

Akva park podrazumevano obrađuje lične podatke kupaca/posetilaca/komercijalnih partnera ili drugih kategorija subjekata podataka (uključujući maloletnike ili nekompetentne), koji se dobijaju direktno ili indirektno od njih, samostalno ili zajedno sa partnerima, agentima ili dobavljačima usluga, u cilju ispunjenja svrha u skladu sa njegovim aktivnostima obrade, u skladu sa nacionalnim i evropskim pravnim odredbama o zaštiti ličnih podataka.

Detalji o obradi ličnih podataka pružaju se od strane akva parka u „Politici privatnosti ličnih podataka„, koja je sastavni deo ovih Pravila.

XIV. IZUZETCI

Pravila rada i ponašanja takođe se primenjuju na opštu upotrebu bazena, tobogana, sauna i drugih objekata unutar akva parka. U slučaju posebnih događaja, mogu važiti izuzetna pravila bez potrebe za posebnim opozivom ili izričitim izmenama ovih pravila.

XV. OSTALO

Svaka osoba koja je član osoblja akva parka može vršiti prava i dužnosti navedene u ovim pravilima u odnosu na svakog posetioca. Uputstva osoblja akva parka moraju se poštovati od strane posetilaca, sve dok nisu jasno suprotna zakonu i redu.

XVI. PREDLOGI I ŽALBE

Za sugestije, zahteve i žalbe možete nas kontaktirati na sesizari@amazonia.ro. Alternativno, možete popuniti formular koji je dostupan na posebnim mestima unutar objekta ili na kasama.

Rok za odgovor je 30 kalendarskih dana od vremena podnošenja žalbe ili, prema potrebi, njenog prijema od strane akva parka.

XVII. STUPANJE NA SNAGU

Pravila rada i ponašanja stupila su na snagu 31.03.2023. i primenjuju se na neodređeni period.

Uprava Amazonia akva parka.

Pravilnik o parkiranju

Dobrodošli na parkiralište Amazonia

Radno vreme naplate parkinga

Ponedeljak-nedelja od 00:00 do 24:00

U zavisnosti od popunjenosti parking mesta ili drugih izuzetnih situacija, pristup parking prostoru može biti privremeno ograničen. Amazonia zadržava pravo da odredi određena područja parking prostora.

Cene parkiranja

Cena parkiranja za posetioce Aquaparka iznosi 15 lei/dan, pod uslovom da validiraju parking kartu na recepciji akva parka pre napuštanja objekta.

Klijenti hotela, klinike ili azijskih terapija moraju predočiti potvrdu o svom zakazanom terminu kako bi dobili besplatno parkiranje.

Cena za neposetioce akva parka iznosi 7 lei/sat.

Maksimalno vreme parkiranja 24 h.

Primenljiva pravila

Ovo parkiralište je privatno vlasništvo na kojem se primenjuju važeći propisi o saobraćaju na javnim putevima

Prijava na parkiralište Amazonia sa kartom podrazumeva prihvatanje ovih propisa

Ulazak na parkiralište Amazonia vrši se sa parking kartom. Vozači neće ući na parkiralište bez karte izdate pri otvaranju pristupne rampe, jer izlaz sa parkinga dozvoljen je samo nakon plaćanja i validacije parking karte;

Kada stignete do pristupne rampe, pritisnite dugme za izdavanje parking karte. Kada sakupite kartu, sačekajte da se rampa otvori i pratite znakove i putne oznake;

– maksimalna brzina je 5 km/h

– iz bezbednosnih razloga, preporučujemo vožnju sa upaljenim svetlima na parkiralištu

– svi korisnici parkirališta su obavezni da se pridržavaju instrukcija koje daje osoblje parkirališta

– vozač vozila mora parkirati vozilo na za to određenom mestu i pažljivo posmatrati sve interne signale na parkingu i odredbe ovog pravilnika. Svaki vozač ima obavezu da pravilno parkira vozilo tako da zauzima samo jedno parking mesto i ne ometa/usporeduje zauzimanje parking mesta u neposrednoj blizini. U suprotnom, ako jedno vozilo zauzme dva parking mesta, naplatiće se dvostruka satnica parkiranja, ako jedno vozilo zauzme tri parking mesta, naplatiće se trostruka satnica parkiranja, itd.

– napuštanje parkirališta vrši se samo nakon validacije i plaćanja parking takse, koristeći pristupnu kartu

– nakon plaćanja parking takse, pravo parkiranja se poništava. Od trenutka plaćanja, svaki korisnik ima 30 minuta besplatno da dođe do i napusti parkiralište. U suprotnom, naknada će biti potrebna za dodatni sat parkiranja ili duži vremenski period, u zavisnosti od korisnika parkiranja i biće naplaćena

– otvaranje izlaznih rampi je automatsko, nakon što je plaćena ulazna karta ubačena u čitač rampe

– u slučaju gubitka/uništenja karte, na recepciji će se naplatiti taksa od 100 RON

– bicikli, tricikli, trotineti, motocikli i druga vozila s mopedima biće parkirana na posebno označenim i obeleženim mestima i mogu ostati najviše 23 uzastopna sata u jednom danu ako su ušli sa pristupnom kartom ili 14 uzastopnih sati u jednom danu ako su ušli sa pristupnom karticom

– ako motorna vozila, bicikli, tricikli, trotineti, motocikli i druga vozila tipa mopeda prekrše odredbe ovog pravilnika i/ili se parkiraju duže od 23 uzastopna sata u jednom danu, ako su ušla s pristupnom kartom ili 14 uzastopnih sati u jednom danu, ako su ušla s pristupnom karticom, AMAZONIA zadržava pravo da premesti vozilo s vozačem preuzimajući sve povezane troškove, uključujući porez na premeštaj i povezane stacionarne troškove. Za preuzimanje svakog vozila, klijent će biti naplaćen trošak preuzimanja i premještanja na parkiralištu AMAZONIA prema tarifi koju naplaćuje lokalna javna uprava. Ako se vozilo treba preuzeti i premjestiti u skladište lokalne vlasti, naplaćivat će se naknada za preuzimanje, premještanje i skladištenje prema tarifi koju naplaćuje lokalna vlast

– administracija AMAZONIA ne preuzima odgovornost za eventualne štete koje mogu nastati kao rezultat uklanjanja/premještanja vozila

– svaka šteta nastala na parkiralištu će biti odgovornost osobe koja je uzrokovala štetu i obaveza za popravak i/ili pokrivanje troškova popravka

– uprava AMAZONIA može grupirati, podeliti ili premestiti parkirna mesta na parkiralištu AMAZONIA u svrhu proširenja i modernizacije ili iz bilo kojeg drugog poslovnog razloga. Tokom razdoblja ovih operacija, pristup parkiranom parkiralištu može biti ograničen

– parkiralište je pod video nadzorom. Video kamere su namenjene samo za praćenje struje, video snimci nisu dostupni javnosti

– uprava parkirališta ne preuzima odgovornost za integritet automobila i roba ostavljenih u njima;

– sve tarife navedene u ovom Pravilniku uključuju PDV;

– sljedeće su zabranjene na parkiralištu AMAZONIA:

– parkiranje na mjestima gdje je zaustavljanje i/ili parkiranje zabranjeno;

– parkiranje na pristupnim/izlaznim putevima/obezbeđenim područjima;

– parkiranje motornog vozila, bicikla, tricikla, trotineta, motocikla ili drugog vozila tipa mopeda koje je bilo kartiran više od 14 uzastopnih sati u jednom danu;

– parkiranje na označenim mjestima rezervisanim za vozila smanjene pokretljivosti ili invaliditetom, osim za osobe koje imaju to pravo i dokazano ga ističu;

– parkiranje neelektričnih vozila na mjestima koja su opremljena instalacijama za električno napajanje, osim za vozila s električnim motorima koja se opskrbljuju;

– nepoštovanje znakova i oznaka na parkiralištu;

– parkiranje na parkiralištima hitnih vozila policije, vatrogasaca i ambulantnih službi bez ovog prava;

– pristup i kretanje vozila s instalacijom za LPG, vozila s izvanmerom, vozila vučena životinjama i ona s prikolicama, poluprikolicama ili vidljivim nedostacima;

– pristup parkiralištu vozilima za autoškolske časove

– ostavljanje maloletnih osoba bez nadzora, neobezbeđenih životinja, zapaljivih supstanci ili opasnih predmeta u vozilima

– obavljanje popravki na vozilima, bilo kakvih aktivnosti održavanja vozila (npr. zamena ulja ili antifriza) ili točenje goriva

– parkiranje motornih vozila na parkiralištima za motocikle

– parkiranje motornih vozila na mestima rezervisanim isključivo za električna vozila

– izlaganje vozila na prodaju ili postavljanje plakata za prodaju vozila

– pešački pristup vozilima putem prilaznih puteva namijenjenih isključivo za pješake

– pušenje

– skladištenje bilo kojih materijala, proizvoda, predmeta itd. na bilo kojem području parkirališta

Uprava Amazonia zadržava pravo jednostranog izmene ovih propisa. Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte info centre za parkiranje.

Hvala vam!